Navigace

Metanové emise nebezpečnější, než se myslelo

 Podle studie McKinsey je metan po CO2 druhým nejdůležitějším faktorem globálního oteplování. V diskusi o dosažení globálních cílů v oblasti klimatu by se měly brát více v potaz měly hrát mnohem větší roli emise metanu. Skleníkový plyn je dnes zodpovědný za 30% globálního oteplování - je tak druhým největším hnacím motorem změny klimatu po CO2. Pokud by emise metanu nadále rostly současným tempem, samotné oteplování metanu by znemožnilo dosažení cíle 1,5 stupně. To jsou klíčové výsledky nové studie společnosti McKinsey & Company s názvem „Omezení emisí metanu - Jak může pět průmyslových odvětví čelit velké klimatické hrozbě“.Stabilizace klimatu bude možná pouze s výrazným a rychlým snížením emisí metanu. Cesta o 1,5 ° C by vyžadovala 37% snížení emisí metanu do roku 2030 a 55% do roku 2050 (2% ročně). Analýza poskytuje globální přehled o zdrojích emisí metanu, potenciálu snižování a také nákladech a účincích současných technologií snižování metanu. Studie také uvádí příklady míst, kde mohou inovace v budoucnosti otevřít příležitosti v pěti průmyslových odvětvích, která jsou v současné době zodpovědná za 98% lidských emisí: zemědělství, ropa a plyn, těžba uhlí, nakládání s odpady a nakládání s odpadními vodami.
Více

 

Další novinky

21. května 2018 - Elekromobilita v zemědělství
6. května 2018 - Inovativní BCCS
6. května 2018 - Fotovoltaika na plné obrátky
29. dubna 2018 - Visegrad bez jádra
29. dubna 2018 - Zájem o obchody bez obalu
© eurosolar.cz 2022