Navigace
Zpět na: Home / Články

Odpadní teplo

Odpadní teplo není v principu obnovitelných zdrojem, založeným na přírodní energii, ale možností jak využít jinak mařené tepelné energie k výrobě elektřiny. V mnoha průmyslových procesech odpadá množství tepla, které se dnes většinou nevyužívá. Jedná se především o nízkopotenciální teplo různých procesů v metalurgickém, hutnickém, keramickém, papírenském i v potravinářském průmyslu. Jednou z možných technologií výroby elektřiny je organický Rankinův cyklus (ORC), pracující s organickými kapalinami při nižších teplotách. Další možností je Kalinův proces využívající amoniakální vodné roztoky. Využitím odpadního tepla se zabývalo v rámci Evropy několik studií, především určením potenciálů pro Německo a Holandsko.

německá studie

Ve studii Frauenhoferova institutu pro otázky životního prostředí, bezpečnosti a energetiky v Oberhausenu o tržních možnostech využívání nízkopotenciálního a odpadního tepla se uvádí technický tepelný potenciál ve výši 85 GW, což při možném využití 6-10% reprezentuje potenciál ve výši 5 bis 8,5 GWel.

Při investičních nákladech 1,25 milionu € na 1 MW elektrického výkonu odpovídá tedy využití celkového potenciálu nákladům 6,25 až 10,5 miliard €. Studie byla vypracována na zakázku firmy  Aqua  Society  a bude pokračovat ověřováním výsledků. (1)

holandská studie

V holandské studii původní evropské dvanáctce byl určen nízkoteplotní potenciál (méně než 140o C) na 730 PJ. Technologie je zatím použita v průmyslovém rozsahu v některých technologiích, např. papírenském průmyslu. (2)

přepočet pro ČR

Převodem průměrné německé hodnoty počtem obyvatel vychází 0,8 GWel, což při vysokém stupni využití 90% prezentuje asi 6,3 TWh; převodem evropského odhadu z původní dvanáctky (362,5 milionu obyvatel) vychází  730/3,6*35,1 = 5,8 TWh. Průměr činí 6 TWh/rok.

facit - nízkopotenciální odpadní teplo

Zdroj nízkopotenciálního tepla nebývá v rámci ČR většinou uváděn. Na základě analogií k existujícím studiím lze ročně  uvažovat s výrobou 6 TWhel.  Zde musíme počítat s nízkou účinností okolo 8% a odhadem pětinou dostupného tepla, protože zbytek nebude vhodný pro vytápění díky nízké teplotě. To odpovídá 15 Twhter.

Litertura

  1. www.iwr.de, ze dne 19.12.2005
  2. Blok, K., J. de Beer and C. Geuzendam,  Nederlandse R&D-opties voor verbetering van de energie -efficientie,  Dept. of  Science, Technology & Society, Utrecht University, The Netherlands, www.iwr.de, ze dne 19.12.2005
© eurosolar.cz 2024