Navigace
Zpět na: Home

Přihláška

Cíl zapsaného spolku EUROSOLAR.cz

EUROSOLAR.CZ sleduje z humanistických a ekologických důvodů cíl úplné náhrady energie vyráběné jaderným procesem nebo spalováním fosilních energetických zdrojů za energii pocházející z přírodních obnovitelných zdrojů.

K dosažení uvedeného cíle bude zapsaný spolek EUROSOLAR.cz zejména:
• provádět propagaci tohoto cíle;
• soustřeďovat finanční, organizační a personální prostředky;
• finančně a organizačně zajišťovat výchovné, školící a propagační programy ve smyslu cíle zapsaného spolku;
• podílet se na projektech, založení a provozu trvalých obytných sídel v České republice, které budou dalekosáhle nezávislé na jaderných či fosilních energetických zdrojích a budou demonstrovat udržitelný rozvoj;
• podílet se na mezinárodních aktivitách evropského sdružení EUROSOLAR;
• spolupracovat s dalšími subjekty zejména tuzemskými výrobci obnovitelných energetických technologií a zařízení;
• rozvíjet publikační a nakladatelskou činnost v oblasti energetiky, energopolitiky a ekologie;
• realizovat ekologické výchovné programy a pobyty a práci s mládeží

(výňatek ze stanov EUROSOLAR.CZ, z.s.)

stáhnout připojený soubor - (přihláška do sdružení_18.pdf)
© eurosolar.cz 2024