Navigace

Sluneční energie a obnovitelné zdroje

NOVINKY
Obnovitelná energetika
  • 02.04.2023

     Obnovitelně generovaný vodík bude hrát klíčovou roli při dekarbonizaci průmyslových odvětví. Obnovitelný vodík není nákladově konkurenceschopný s fosilními palivy kvůli nízké energetické účinnosti a vysokým kapitálovým nákladům tradičních vodních elektrolyzérů. Jde o unikátní koncept elektrolýzy vody, kdy je voda přiváděna k elektrodám uvolňujícím vodík a kyslík prostřednictvím kapilárního transportu v porézním mezielektrodovém separátoru a vede k elektrodovému procesu v podstatě bez bublin. Alkalická kapilárně napájená elektrolýza vykazuje účinnost převyšující komerční elektrolytické články, při napětí článku při 0,5 A cm-2 a 85 °C pouze 1,51 V, což odpovídá 98% energetické účinnosti, se spotřebou energie 40,4 kWh/kg vodíku ( oproti ~47,5 kWh/kg v komerčních elektrolyzérech). Více

     

  • 02.04.2023

     Rostoucí produkce lithium-iontových baterií vyžaduje ziskové a ekologicky nezávadné technologie pro jejich recyklaci. Bohužel všechny používané recyklační technologie jsou vždy spojeny s velkou spotřebou energie a využíváním korozivních činidel, což představuje riziko pro životní prostředí. V uvedené práci je popsán vysoce účinný mechanochemicky indukovaný bezkyselinový proces pro recyklaci Li z katodových materiálů různých chemických vlastností, jako je LiCoO2, LiMn2O4 , Li(CoNiMn)O2 a LiFePO4 a LiFePO4. Zaváděná technologie využívá Al jako redukční činidlo v mechanochemické reakci. Byly vyvinuty dva různé procesy pro regeneraci lithia a jeho přeměnu na čistý Li2CO3. Byly zkoumány mechanismy mechanochemické transformace, vodního loužení a čištění lithia. Prezentovaná technologie dosahuje výtěžnosti Li až 70 % bez použití jakýchkoli korozivních výluhů nebo použití vysokých teplot. Klíčovou novinkou je, že regenerace lithia byla úspěšně provedena pro všechny relevantní katodové chemie, včetně jejich směsí. Více

     

ČLÁNKY
Komentáře, události, oznámení
zemekoule carbon map

Kalendář událostí

© eurosolar.cz 2023