Navigace
Zpět na: Home / Listiny

Prohlášení

Prohlášení české národní sekce evropské asociace pro podporu sluneční energie Eurosolar

Souhlas se členstvím národní sekce Evropského sdružení pro sluneční energii EUROSOLAR

Souhlasíme s tím, že jsme členy EUROSOLARU formou národní sekce. Náš statut nezávislého sdružení založeného podle národních zákonů je v souladu Preambulí:

"Evropské sdružení pro sluneční energii chápe svou etickou odpovědnost ve věci ochrany a regenerace přirozeného charakteru života na Zemi, aniž by bylo životní prostředí ohrožováno následky provozu jaderných energetických zdrojů či spalováním fosilních paliv. Jeho cílem je éra sluneční energetiky, kterou chápeme jako svou epochální úlohu k zabezpečení sociálně a ekologicky vyhovujícího energetického zdroje pro lidstvo."

a Článkem 2 statutu

"Úkoly:
1. Evropské sdružení pro sluneční energii EUROSOLAR usiluje o nahrazení tradičních forem velkých i malých energetických zdrojů bezemisními solárními energetickými zdroji, například sluncem, větrem a vodou, stejně jako vodíkem, vyráběným pomocí sluneční energie.
Všechny formy energetických zdrojů jsou důležité, od slunečního tepla po solárně získávaný elektrický proud a palivo, podle směrnic vytvářejících integrální součást tohoto statutu. Podporovány budou pouze takové energie, jejichž používání nenarušuje obnovitelnost energetických zdrojů či životního prostředí. Sdružení dále podporuje racionální využívání energie jako hlavní prostředek pro urychlení cesty do sluneční éry.

2. Sdružení je zaměřeno zejména na podporu aktivit v oblasti informací, výchovy a práce s veřejností, tak i na podporu vědeckého výzkumu v oblastech politického, technického a ekonomického potenciálu pro zavádění solární energie.
Tyto plány a cíle Sdružení mají být dosaženy:
- organizováním konferencí, pracovních setkání, seminářů a výstav;
- ustanovením speciálních pracovních skupin;
- publikací dokumentů a informací;
- zajištěním výzkumných kontraktů.

3.Sdružení chápe, že průmyslové společnosti mají zásadní odpovědnost při zavádění solární energetiky na celém světě. V tom také vidí hlavní příspěvek mírového urovnání mezi Severem a Jihem.

4.Sdružení podporuje dosažení cílů slunečního věku na mezinárodní úrovni, zejména v rámci Evropy. Zajišťuje nemateriální podporu národním společnostem a profesionálním seskupením aktivně působícím v oblasti podpory sluneční energie, a napomáhá vzájemné komunikaci a kooperaci mezi nimi.

5.Společnost nemá politické ambice a je v rámci Evropy nadnárodně organizována. Jejím zájmem je prospěch ostatních a nepracuje pro ekonomický profit.
 

 

Stránky evropské centrály Eurosolaru naleznete na www.eurosolar.org

© eurosolar.cz 2024