Navigace

Sluneční energie a obnovitelné zdroje

NOVINKY
Obnovitelná energetika
  • 11.05.2024

    Minimální požadavek Evropy v roce 2050 bude 700 TWh vodíku. Ocelářský a chemický průmysl budou hlavními hnacími silami vodíkové ekonomiky a budou generovat velkou poptávku po dovozu a elektrolyzérech. K propojení nesourodých center výroby, skladování a spotřeby je zapotřebí celoevropská potrubní síť. K těmto a dalším zjištěním přichází aktuální bílá kniha z vodíkového hlavního projektu TransHyDE. Vodík je potřebný pro vysokoteplotní a energeticky náročné aplikace procesního tepla a také jako surovina v průmyslu a centrální výrobě elektřiny a dálkového vytápění. V průmyslovém sektoru samotná výroba oceli a související vysokoteplotní procesy představují 200 až 300 TWh poptávky po vodíku. Ocelářský průmysl potřebuje velké množství klimaticky neutrálního vodíku, ale může také flexibilně přejít na směsi vodíku se zemním plynem, což podporuje kontinuální transformaci. Druhým spotřebitelem vodíku je sektor dopravy. Mezinárodní letecká a lodní doprava bude závislá na syntetických palivech na bázi vodíku. To tvoří celkovou potřebu vodíku 450 TWh pro zelená paliva v roce 2050. Faktorem nejistoty v dopravě je konkurence mezi přímou elektrifikací a pohonem na vodíkové palivové články u těžkých nákladních vozidel. Scénáře ukazují dodatečnou poptávku až 380 TWh v roce 2050, pokud by 40 % těžkých nákladních vozidel bylo vybaveno palivovými články. Více

     

  • 11.05.2024

     Start-up BaroMar umožňuje výrobu těkavé energie pomocí inovativní technologie železobetonových nádrží. Izraelský BaroMar staví na mořském dně u pobřeží Kypru nový zásobník elektřiny, který vychází z konceptu Fraunhoferova institutu pro energetickou ekonomiku a technologii energetických systémů. Velké železobetonové nádrže se transportují na místo po souši. Tam se naplní mořskou vodou, klesnou ke dnu a jsou zajištěny balvany v kleci. S pevninou budou spojeny potrubím. Reverzibilní turbogenerátor dokáže pumpovat vzduch do nádrže v režimu motoru tak, aby vytlačil vodu. Když je potřeba elektřina, otevřou se ventily a voda proudí zpět do nádrže a vytlačuje vzduch v ní pod vysokým tlakem. Ten proudí do turbogenerátoru a vyrábí elektřinu. Podle zakladatele Yonadava Bubera lze systémy skladování energie instalovat snadno, protože nebrání přepravě. Byly by ukotveny v hloubkách až 700 metrů. Samotné pobřeží by to téměř neovlivnilo – turbogenerátor vyžaduje jen malou budovu. Hluk se nedostane ven. Pro Kypr plánuje několik nádrží, které pojmou čtyři megawatthodiny. Cena 100 USD za megawatthodinu je údajně nižší než u jiných řešení skladování elektřiny. Více

ČLÁNKY
Komentáře, události, oznámení
zemekoule carbon map

Kalendář událostí

© eurosolar.cz 2024