Navigace

Sluneční energie a obnovitelné zdroje

NOVINKY
Obnovitelná energetika
  • 21.04.2024

     Ve čtvrtém největším finském městě Vantaa (216 tis. osob) bude vybudován sezónní zásobník horké vody o teplotě až 140 °C. Budou vyhloubeny celkem tři kaverny široké asi 20 metrů, dlouhé 300 metrů a vysoké 40 metrů. Dno kaveren bude 100 metrů pod úrovní terénu. Tyto podzemní jeskyně budou naplněny horkou vodou. Tlak umožní vodě dosáhnout vysoké teploty. Sezónní akumulační jeskyně tepelné energie bude mít objem 1 100 000 metrů krychlových včetně procesního zázemí. Ukládání energie v malém měřítku, jako jsou baterie nebo akumulátory, není dostačující; jsou zapotřebí velká, průmyslová skladovací řešení. Zásobník energie za dvě stě milionů eur by mohl vytápět středně velké město po celý rok. Celková tepelná kapacita plně nabitého sezónního zásobníku tepelné energie je 90 gigawatthodin. Zahájení výstavby vstupu do zásobníku se předpokládá v létě 2024. Sezónní zásobník tepelné energie by mohl být uveden do provozu v roce 2028. Více

     

  • 21.04.2024

     Nový reaktor na výrobu zeleného čpavku má pomoci vyřešit jednu z hlavních výzev energetického přeměny. Vědci z výzkumného centra Jülich, Technické univerzity v Mnichově a Linde Engineering popsali nový přístup v časopise Chemical Engineering Journal. S jeho pomocí lze snížit náklady na skladování zelené energie ve vodíkových derivátech. Výzkumná skupina se zaměřuje na syntézu amoniaku, který má ve srovnání s čistým vodíkem výhodu vyšší hustoty energie. Vodík v čisté formě při tlaku 300 barů obsahuje kolem 700 kWh v objemu jednoho metru krychlového. U amoniaku obsahuje jeden krychlový metr 3000 kWh při tlaku 20 barů. Aby bylo možné využít výhody čpavku v budoucím energetickém systému šetrném ke klimatu, je třeba překonat úzké hrdlo. Syntéza amoniaku se opírá o neustálý přísun dusíku a vodíku. Dusík lze získat ze vzduchu kdykoli. Do procesu se musí přidávat vodík. To bude problém, pokud se má v budoucnu amoniak vyrábět se zeleným vodíkem. Pochází z elektrolýzy a je k dispozici pouze tehdy, je-li vyrobena ze zelené elektřiny, například z větrné nebo solární energie. Zelená elektřina není stále dostupná – na rozdíl od zemního plynu, který se používá k výrobě šedého vodíku, který se v současnosti využívá při syntéze čpavku. Výzkumná skupina pracuje na nové koncepci reaktoru, který by lépe přizpůsobil syntézu amoniaku kolísající dostupnosti zeleného vodíku. Chce zajistit, aby skladovací prostory byly menší a levnější. Dnešní zařízení jsou navržena pro trvale vysoké využití kapacity díky dodávce šedého vodíku. Dnešní design je kompatibilní se zelenou energií jen v omezené míře. Cílem výzkumné skupiny je dosáhnout funkčnosti syntézy amoniaku při minimální kapacitě 10 %. Výzkumná skupina chce použít reaktor s větší teplosměnnou plochou. Tímto způsobem lze efektivněji získat teplo asi 350 stupňů potřebné pro syntézu amoniaku, kdy na rozdíl od dnes provozovaných zařízení je k dispozici i v době, kdy je systém méně využíván. Více

     

ČLÁNKY
Komentáře, události, oznámení
zemekoule carbon map

Kalendář událostí

© eurosolar.cz 2024