Navigace

Fotokatalytická výroba vodíku

 Vědci z University of Southampton navrhli mikrostrukturovaná optická vlákna, která jsou vlivem slunečního světla schopna rozdělit vodu na vodík a kyslík. Vodík je využitelný jako univerzální energetický nosič. Mikrostrukturovaná optická vlákna (MOF) jsou podobná optickým vláknům, která přenášejí světlem data. MOF mají velmi jemné uspořádané struktury ze skla a vzduchu, umožňují nové aplikace a mohou vytvářet vodík. Tým vedený chemikem Matthewem Potterem potáhl MOF oxidem titaničitým, který byl dopován nanočásticemi palladia. Povlak zachycuje energii viditelného slunečního světla a současně působí jako katalyzátor pro štěpení vody.
Více

 

Další novinky

16. ledna 2022 - Flamanville dále zpožděn
16. ledna 2022 - Akumulace na mořském dně
9. ledna 2022 - Odpadní plast do asfaltu
© eurosolar.cz 2022