Navigace

Požáry na Ukrajině zvyšují radioaktivitu

 Požáry v oblasti kolem havarované jaderné elektrárny v Černobylu uvolnily radioaktivitu na 48 700 hektarech. To ukazuje aktuální analýza Greenpeace, ve které byly satelitní snímky vyhodnoceny od začátku ohně do včerejšího konce ohně (16.4). V době největší expanze se lesní požáry v omezené oblasti kolem poškozené jaderné elektrárny dostaly do 1,5 km od sarkofágu reaktoru. Občas byl oblak dlouhý až 200 km, široký 20 kilometrů a sáhl daleko za Kyjev, asi 100 km vzdušnou čarou.Požáry v radioaktivní oblasti byly mnohem větší než požáry v roce 2015, kde bylo spáleno přibližně 17 000 hektarů. „Při požárech této velikosti představuje kontaminovaná půda 34 let po havárii reaktoru velké zdravotní riziko,“ říká Heinz Smital, jaderný fyzik Greenpeace. Od výbuchu reaktoru v roce 1986 bylo v horní vrstvě humusu a v rostlinách nalezeno cesium 137, plutonium 239 a stroncium 90. Oheň víří radioaktivní materiál do vzduchu a šíří jej větrem. Více

 

Další novinky

29. listopadu 2020 - Vliv letecké dopravy na klima
22. listopadu 2020 - Návrh daňových změn
15. listopadu 2020 - Make earth green again
15. listopadu 2020 - Jak saze ovlivňují tvorbu mraků
© eurosolar.cz 2020