Navigace

Požáry na Ukrajině zvyšují radioaktivitu

 Požáry v oblasti kolem havarované jaderné elektrárny v Černobylu uvolnily radioaktivitu na 48 700 hektarech. To ukazuje aktuální analýza Greenpeace, ve které byly satelitní snímky vyhodnoceny od začátku ohně do včerejšího konce ohně (16.4). V době největší expanze se lesní požáry v omezené oblasti kolem poškozené jaderné elektrárny dostaly do 1,5 km od sarkofágu reaktoru. Občas byl oblak dlouhý až 200 km, široký 20 kilometrů a sáhl daleko za Kyjev, asi 100 km vzdušnou čarou.Požáry v radioaktivní oblasti byly mnohem větší než požáry v roce 2015, kde bylo spáleno přibližně 17 000 hektarů. „Při požárech této velikosti představuje kontaminovaná půda 34 let po havárii reaktoru velké zdravotní riziko,“ říká Heinz Smital, jaderný fyzik Greenpeace. Od výbuchu reaktoru v roce 1986 bylo v horní vrstvě humusu a v rostlinách nalezeno cesium 137, plutonium 239 a stroncium 90. Oheň víří radioaktivní materiál do vzduchu a šíří jej větrem. Více

 

Další novinky

19. března 2017 - Nový typ větrné elektrárny
19. března 2017 - Uhelný důl jako baterie
12. března 2017 - Tesla na Havaji
12. března 2017 - Rozvoj předběhl předpovědi
26. února 2017 - Toyota s fotovoltaiou
© eurosolar.cz 2020