Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Světové klima nezávisí na jednotlivých vládách ani na světových organizacích, ale musí se stát vlastní záležitostí každé země.


To co se stalo v Kodani nijak nepřekvapilo, naopak, jako by to bylo
předprogramováno. Konference nic nepřinesla, snad následně by bylo možno obvinit
některé vlády (Čínu či USA) ze ztroskotání. Příčina kolektivního selhání spočívá
ve špatné formulaci cílů této, v pořadí již 15. Světové konference o klimatu
během 15 let.To, co světovou klimatickou konferenci od počátku ochromovalo byl prakticky
bezvýchodný pokus nalézt společný konsenzus všech přítomných vlád, týkající se
jednotného postupu v řešení klimatického režimu. Výchozí podmínky průmyslových,
prahových i rozvojových zemí jsou extrémně odlišné, i když nepřihlížíme k dalším
geografickým, sociálním a kulturním rozdílům. K tomu je potřeba ještě připočítat
vlivy aktuálních hospodářských zájmů, jež působí na klimatickou krizi. Proto
musela světová klimatická konference v Kodani skončit žalostně zahanbujícím
způsobem, stejně jako měsíc předtím světová konference o výživě v Římě i jako
další srovnatelné konference OSN v minulých letech.Ochrana klimatu vyžaduje zcela nové výrobní způsoby a změnu základních
hospodářských struktur. Nevhodný pokus kontrolovat světové emise oxidu
uhličitého pomocí přidělování emisních práv se stane zbytečným.Špatnou výchozí filozofií světových konferencí o klimatu je postoj, podle něhož
je proměna výrobního cyklu do formy bezemisních obnovitelných energií
hospodářskou zátěží. Nezbytným důsledkem toho názoru je nekonečné dohadování o
rozdělení této zátěže. Přitom by bylo možné dosáhnout minimálního konsenzu,
který by předčil všechny požadavky a očekávání. Správné by naopak bylo chápat
základní změnu energetiky jako šanci. A tuto šanci pak v jednotlivých zemích
realizovat na základě konkrétních národohospodářských podmínek.Kdo tuto možnost pochopí, nemusí čekat na dohodu slabých světových organizací a
nemusí čekat na závěry OSN s odkladným účinkem. Svět potřebuje kreativní sílu a
statečné předjezdce, kteří upraví cestu a svým příkladem povzbudí a strhnou
ostatní - tak jak to vzorově udělalo Německo se svým zákonem o obnovitelných
energiích.EUROSOLAR e.V.


Europäische Vereinigung für Erneuerbare Energien


Kaiser-Friedrich-Straße 11

D-53113 Bonn


Tel. 0228 / 362373 und 362375


Fax 0228 / 361279 und 361213


info@eurosolar.org


http://www.eurosolar.org


© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město