Navigace

Zachycené řasy produkují vodík

 Vědci z Centra minimální biologie Bristola Maxe Plancka a Harbin Institute of Technology „přeprogramovali“ buňky řas tak, aby místo kyslíku produkovaly vodík, který je považován za nezbytný pro energetickou transformaci. Vědci stlačili tisíce živých buněk řas do mikrokapiček, což do značné míry zastavilo produkci kyslíku. Ve výsledku byly vytvořeny speciální enzymy, které místo toho stimulovaly tvorbu vodíku. Stephen Mann a Mei Li z pobočky Maxe Plancka v Bristolu a Xin Huang z Harbinova institutu nebyli spokojeni s množstvím vodíku, a proto potáhli mikroreaktory bakteriemi, které spotřebovávají kyslík. To zvýšilo počet buněk řas, které produkovaly vodík. Ukázalo se, že lokalizované vyčerpání kyslíku vede k produkci vodíku synergicky spontánním uzavřením fotosyntetických buněk do obalu bakteriálních buněk podstupujících aerobní dýchání. Výsledky ukazují slibný ekologicky neškodný přístup k fotobiologické produkci vodíku za aerobních podmínek. Více

Další novinky

4. června 2023 - Hydrogel chladí fotovoltaiku
4. června 2023 - Jedlý obal na potraviny
28. května 2023 - Potenciál bioodpadu
21. května 2023 - Agrovoltaické projekty
21. května 2023 - Úspory snížením rychlosti
© eurosolar.cz 2023