Navigace

Výroba vodíku ze světla

 Výroba vodíku jako alternativního, obnovitelného a čistého zdroje energie na základě vody a světla je důležitou možností přeměny a skladování sluneční energie. Tým z „CataLight“ Collaborative Research Center na univerzitách v Jeně a Ulmu spojil nová organická barviva s molekulami katalyzátoru bez obsahu drahých kovů, které při působení světla ve vodě uvolňují plynný vodík. Ve studii Univerzity Friedricha Schillera se uvádí, že systém po stimulaci viditelným světlem vykazovala pozoruhodnou dlouhověkost a účinek. Vědci z univerzity v Jeně, institutu Leibniz-IPHT a univerzity v Ulmu se nechali inspirovat přírodou. Tam probíhá nejúčinější skladování slunečního světla v chemických vazbách při fotosyntéze. V chloroplastech jsou světelné a reakční komplexy pevně uspořádány v tylakoidní membráně. Vědci dosáhli požadovaného uspořádání pomocí polymerů, které interagují s hydrofilními i hydrofobními látkami. Samotná absorpce světla však neprodukuje vodík. K tomu se musí energetické hladiny barviv a molekul katalyzátoru po absorpci přesně shodovat. Více

 

 

Další novinky

5. června 2022 - Vodík pro švýcarskou obec
29. května 2022 - Drahé jádro
22. května 2022 - Francouzské jaderné problémy
15. května 2022 - Nový způsob akumulace tepla
© eurosolar.cz 2022