Navigace

Rajský plyn v půdě

 Oxid dusný (rajský plyn) je významným skleníkovým plynem, asi 300 krát převyšuje schopnost oxidu uhličitého a přispívá asi 10% k celkovému skleníkovému jevu.Čím více dusíkatých hnojiv, tím více emisí oxidu dusného- Emise z půdy se velmi rychle mění, norští vědci vyvinuli zařízení na rychlé stanovení emisí N2O z půdy a pomocí této technologie chtějí určit optimální způsob obhospodařování. Bakterie osídlující půdu na jedné straně vytváření oxid dusný a na druhé jej odbourávají, pomocí jediného dnes známého enzymu tohoto typu - N2O reduktázy, obsahujícího atomy mědi v molekule. Zatím bylo zjištěno, že důležité je nepřehnojovat, půdu provzdušňovat a zvýšit její pH.
Více.

 

Další novinky

2. června 2019 - Bezodpadové zóny v Číně
19. května 2019 - Plán proti klimatické hrozbě
19. května 2019 - PEB sídliště v Bavorsku
12. května 2019 - Asanační práce ve Fukušimě
12. května 2019 - #journalistsforfuture
12. května 2019 - Británie týden bez uhlí
© eurosolar.cz 2019