Navigace

Otevřenost a spolupodílnictví umožňují další výstavbu větrných elektráren

 32,7 procent obyvatel spolkové země Bádensko-Württembersko hlasovalo o výstavbě další větrné farmy, 16,7 procent hlasovalo proti. Účast občanů na volební účasti činila 49,52 procenta. Otázka zněla, zda by se část městských ploch měla pronajmout firmě Solarcomplex se sídlem v Singenu na výstavbu větrné farmy na předměstí Watterdingenu. V budoucnu jsou plánovány tři větrné turbíny na výrobu elektřiny až pro 30 000 lidí.
„Jsem potěšen výsledkem referenda, kdy jasná většina je pro pronajmutí městských pozemků na stavbu dalších třech větrných turbín,“ uvedl starosta Marian Schreier. K tomu přispěla široká účast veřejnosti před koordinací s informacemi a diskusními večery. Místní obyvatelé mohou účastnit větrných a solárních parků prostřednictvím družstev nebo občanských společností, nebo platby za pronájem půdy mohou plynout městu.

Více

Další novinky

18. září 2021 - Elektřina z vln
18. září 2021 - Fotovoltaika pro dopravu
18. září 2021 - Cement s nižšími emisemi
12. září 2021 - Nový způsob akumulace energie
27. července 2021 - Baterie železo - vzduch
© eurosolar.cz 2021