Navigace

Ohrožené řeky v Evropě

 První celoevropský soupis stávajících a plánovaných vodních elektráren ukazuje obrovský tlak na výstavbu přehrad na celém kontinentu. Kromě 21.387 stávajících vodních elektráren je plánováno dalších 8.785, zejména v Alpách a na Balkáně. Dříve nedotčené řeky - zejména na Balkáně – by tímto byly do značné míry zničeny. Více než čtvrtina (2.500) těchto vodních projektů se nachází v chráněných oblastech, zejména v národních parcích a lokalitách Natura 2000. Studii zadali EuroNatur, Riverwatch, WWF a GEOTA. Její zjištění poukazují na to, že vlády v EU i mimo ni nedokázaly chránit řeky a biologickou rozmanitost, a dokumentují jasné nedodržování právních předpisů EU o ochraně vod, zejména rámcové směrnice o vodě.
Více

 

Další novinky

5. června 2022 - Vodík pro švýcarskou obec
29. května 2022 - Drahé jádro
22. května 2022 - Francouzské jaderné problémy
15. května 2022 - Nový způsob akumulace tepla
© eurosolar.cz 2022