Navigace

Nový způsob akumulace tepla

 Prof. Franz Winter z Institutu procesního inženýrství, environmentální technologie a technické biologické vědy na Vídeňské technické univerzitě objevil nový způsob uskladnění odpadního tepla. Jedním z takových systémů je olejová suspenze kyseliny borité, která  se načerpá do reaktoru, a zahřeje se na teplotu mezi 70 °C a 200 °C.“ Toto teplo lze získat jako odpadní z mnoha průmyslových procesů nebo jako teplo solární. Teplo způsobí chemickou reakci – kyselina boritá se přemění na oxid boritý a uvolní se voda. Olejovitou suspenzi oxidu boritého lze skladovat v nádržích. Pokud se pak do této suspenze znovu přidá voda, chemická reakce proběhne obráceně a nahromaděné teplo se opět uvolní. „Cyklus je tak uzavřen a lze jej opakovaně použít,“ vysvětluje Franz Winter
Více

 

Další novinky

24. září 2023 - Druhý život autobaterií
17. září 2023 - Bezemisní cement a ocel
4. června 2023 - Hydrogel chladí fotovoltaiku
© eurosolar.cz 2023