Navigace

Nový typ fotovoltaiky

 U křemíkových solárních článků se využívá různá dotace pro vytvoření PN přechodu. Profesorka Yana Vaynzof, TU Dresden a její tým nyní ukázali, že takový heteropřechod v solárních článcích může být generován zcela jiným způsobem. K tomu využili, že některé materiály mohou existovat v různých krystalických fázích. Tento fenomén polymorfismu znamená, že materiál může vykazovat různé vlastnosti v závislosti na tom, jak jsou jeho atomy a molekuly uspořádány v krystalové mřížce. Prof. Vaynzof a jejímu týmu se poprvé podařilo vytvořit heteropřechod v solárních článcích spojením stejného materiálu ve dvou různých fázích. K demonstraci nové funkčnosti vědci použili perovskit cesium-olovo-jodid – účinný absorpční materiál pro solární články - ve fázi beta a gama. "Optické a elektrické vlastnosti jodidu cesno olovnatého v beta a gama fázi jsou různé," vysvětluje prof. Vaynzof. "Nanesením jodidu gama cesno olovnatého na beta fázi můžeme realizovat fázový heteropřechod v solárních článcích, díky čemuž jsou zařízení mnohem účinnější než solární články s pouze jednou fází perovskitu."
Více

 

Další novinky

28. května 2023 - Potenciál bioodpadu
21. května 2023 - Agrovoltaické projekty
21. května 2023 - Úspory snížením rychlosti
14. května 2023 - Výroba vodíku na moři
© eurosolar.cz 2023