Navigace

Mezinárodní agentura pro obnovitelnou energii varuje

Podle Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii (IRENA) již dnes z velké části existují osvědčené technologie pro energetický systém s čistou energií. Obnovitelná energie, zelený vodík a moderní bioenergie budou v budoucnu ovládat svět energie. Francesco La Camera, generální ředitel organizace uvedl: „Prostor pro příležitosti k dosažení cíle Pařížské dohody o teplotě 1,5 ° C se rychle zmenšuje. Poslední trendy ukazují, že rozdíl mezi tím, kde jsme a kde bychom měli být, se nesnižuje, ale prohlubuje. Míříme špatným směrem“. Jako jeden z hlavních nosičů po elektřině se ukáže zelený vodík, který bude v roce 2050 představovat 30% celkové spotřeby.
Více

 

Další novinky

18. září 2021 - Elektřina z vln
18. září 2021 - Fotovoltaika pro dopravu
18. září 2021 - Cement s nižšími emisemi
12. září 2021 - Nový způsob akumulace energie
27. července 2021 - Baterie železo - vzduch
© eurosolar.cz 2021