Navigace

Maso za biologickou devastací

 Ztráta biologické rozmanitosti se po celém světě zrychluje. Globální míra vyhynutí druhů je dnes řádově vyšší než průměrná míra za posledních 10 milionů let. Hlavní hnací silou tohoto trendu je globální potravinový systém, především stále rostoucí spotřeba masa. Hlavní příčinou ztráty přirozené biodiverzity byla v posledních 50 letech přeměna přírodních ekosystémů pro potřeby rostlinné výroby či pastviny.
Politika a ekonomické struktury si kladly za cíl vyrábět stále více potravin za stále nižší cenu. Intenzivní zemědělská výroba degraduje půdu a ekosystémy, snižuje produkční kapacitu půdy a vyžaduje ještě intenzivnější produkci potravin, aby držela krok s poptávkou. Současná výroba potravin závisí do značné míry na využívání vstupů, jako hnojiva, pesticidy, energie, půda a voda, a na neudržitelných postupech. To snížilo rozmanitost krajin a stanovišť a vytlačilo mnoho původních druhů rostlin.
Více

 

Další novinky

20. listopadu 2022 - Nová generace baterií
20. listopadu 2022 - Obnovitelné energetické plyny
20. listopadu 2022 - Nový typ fotovoltaiky
© eurosolar.cz 2022