Navigace

Klimatická změna a její ekonomický dopad

 Byla zpracována data hrubého regionálního produktu pro 1500 regionů ze 77 zemí a na jejich základě dopady klimatické změny. Bylo zjištěno, že nárůst teploty ovlivňuje úroveň produktivity. Při nárůstu teploty o 3,5°C do roku 2100 by snížilo produkci o 7-14% s vyššími dopady v tropických a chudých oblastech. Emisemi uhlíku snížená produktivita se v roce 2020 pohybuje v ceně 73-142 USD/tCO2 s nárůstem na 92-181 USD/tCO2. Tato čísla nezahrnují netržní škody extrémním počasím či nárůstem mořské hladiny.
Více

 

Další novinky

18. září 2021 - Elektřina z vln
18. září 2021 - Fotovoltaika pro dopravu
18. září 2021 - Cement s nižšími emisemi
12. září 2021 - Nový způsob akumulace energie
27. července 2021 - Baterie železo - vzduch
© eurosolar.cz 2021