Navigace

Fukušima - základní fakta

 Neexistují věrohodné plány na vyjmutí stovek tun jaderného paliva, které zůstává ve třech tlakových nádobách reaktoru a pod nimi. Neexistuje žádný plán pro radioaktivní vodu (více než 1 milion tun) používá se k chlazení reaktoru. Každý den přibývá více vody. Znovu a znovu se kontaminuje další podzemní voda. Plány vrátit místo do původního stavu do poloviny století jsou iluzorní. Fukušima Daiichi se stalo zařízením pro skladování jaderného odpadu a by tak mělo v dlouhodobém horizontu zůstat. Jaderně kontaminované materiály by měly zůstat v prostoru elektrárny dobu neurčitou, stejně tak případně nalezené zbytky jaderného paliva i kontaminovaná půda. Náklady na vyřazení z provozu se na základě v současnosti dostupných plánů odhadují na 330 až 760 miliard USD.
Více

 

Další novinky

24. září 2023 - Druhý život autobaterií
17. září 2023 - Bezemisní cement a ocel
4. června 2023 - Hydrogel chladí fotovoltaiku
© eurosolar.cz 2023