Navigace

Bio Sabatier

Proces Krajete® je založen na metabolismu methanogenních bakterií archaea. Metabolismus energie je založen na konverzi oxidu uhličitého  a vodíku na methan  a vodu. Reakce probíhá analogicky jako u chemického Sabatierova procesu. Jádrem procesu je míchaný tankový reaktor. Použité mikroorganismy (monokultura) jsou přítomny ve vodném roztoku, který katalyzuje reakci. Výchozí plyny se zavádějí do fermentačního média a převádějí se na methan. Prozatím byly ro biologickoumetanaci zkoumány: surový bioplyn, dodatečně promytý bioplyn, automobilové výfukové plyny a syntetický koksový plyn. Za optimálních podmínek je možné přejít z pohotovostního režimu do režimu plného zatížení během několika sekund. V laboratoři byly zkoumány prostoje několik týdnů přerušovaného řízení se změnami zatížení a neprokázal se žádný vliv na dlouhodobou stabilitu procesu.
Více
 

Další novinky

20. listopadu 2022 - Nová generace baterií
20. listopadu 2022 - Obnovitelné energetické plyny
20. listopadu 2022 - Nový typ fotovoltaiky
6. listopadu 2022 - Plovoucí fotovoltaika na moři
© eurosolar.cz 2022