Navigace

Zelený amoniak jako akumulační medium

 Obnovitelný amoniak by mohl být generován na nejlepších místech na světě za cenu 440–630, 345–420, 300–330 a 260–290 €/tNH3 v letech 2020, 2030, 2040 a 2050 pro vážené průměrné kapitálové náklady ve výši 7 %. Porovnáme-li to s desetiletou průměrnou cenou amoniaku na bázi fosilních paliv ve výši 300–350 EUR/t, zelený amoniak by se mohl stát nákladově konkurenceschopným na specializovaných trzích do roku 2030 a nahradit amoniak na fosilní bázi globálně při současných nákladových úrovních. Možný pokles nákladů na zemní plyn a následně amoniak z fosilních paliv by mohl být plně neutralizován náklady na emise skleníkových plynů ve výši přibližně 75 EUR/tCO2 do roku 2040. Do roku 2040 bude zelený amoniak v Číně levnější než amoniak z nových uhelných elektráren, a to i při nejnižších cenách uhlí a nulových emisích skleníkových plynů. Více

Další novinky

10. prosince 2022 - Optimalizace agrovoltaiky
20. listopadu 2022 - Nová generace baterií
20. listopadu 2022 - Obnovitelné energetické plyny
20. listopadu 2022 - Nový typ fotovoltaiky
© eurosolar.cz 2023