Navigace

Proč rostliny již neabsorbují tolik oxidu uhličitého

 Fotosyntéza a růst rostlin jsou stimulovány, když je ve vzduchu k dispozici více CO2. Vědecká publikace o snižování účinku hnojení CO2 na globální růst rostlin. Rostliny hrají klíčovou roli při vázání části přebytečného CO2 ze vzduchu, který se uvolňuje do atmosféry prostřednictvím umělých emisí, protože zvyšující se dostupnost CO2 v atmosféře zlepšuje fotosyntézu v rostlinách. Tento takzvaný efekt hnojení CO2 by proto mohl tlumit změnu klimatu odstraněním CO2 z atmosféry. Není však jasné, zda tento jev přetrvá i v příštích desetiletích. Zejména vývoj účinku zvýšení CO2 v čase v nedávné minulosti nebyl dosud komplexně prozkoumán. Autoři to zjistili v nové mezinárodní studii s účastí Augsburgu, která byla publikována v časopise Science. Na základě nových a dlouhodobých nepřímých měření globální fotosyntézy rostlin podporovaných satelitem výzkumný tým zjistil, že účinek globálního CO2 hnojení se neočekávaně asi o 30 procent se snížil. Více

 

Další novinky

8. září 2019 - Zánik ledovců
8. září 2019 - Palivový článek na amoniak
2. června 2019 - Bezodpadové zóny v Číně
19. května 2019 - Plán proti klimatické hrozbě
19. května 2019 - PEB sídliště v Bavorsku
© eurosolar.cz 2022