Navigace

Jak to je s opuštěním atomu v BRD?

 Postoj občanů a politického vedení v Německu se zdá být jednoznačný, odstup od atomu byl dokonce uzákoněn velkou většinou v Bundestagu. Je to však jisté? Hans Josef Fell, autor zákona na podporu výroby elektřiny z OZE (EEG) se obává, že nikoliv. Nesmějí se uvádět data o tom, že je možné nahradit jaderný proud obnovitelným, ani že je možné úplné zásobování obnovitelnými zdroji. Vyvíjejí se nové typy reaktorů, aby se v pravý okamžik mohlo říci, že jsou bezpečné reaktory, které nepředstavují nebezpečí. Stále je zachováván právní rámec evropské podpory - smlouva Euratom. V SRN poslední dvě vlády záměrně brzdí další rozvoj obnovitelných zdrojů, přesto, že by byl možný pravý opak. Ve všech oblastech se projevují nízké cíle ať u větru, bioplynu, geotermie. K roku 2022, uzavření všech německých JE, bude chybět 80 TWh obnovitelné elektřiny a nebudou splněny klimatické závazky.
V Technologickém Institutu v Karlsruhe se od letošního roku rozbíhá výzkum nových reaktorů. Jedná se o projekty Euratom SAMOFAR,Thorium solných reaktorů, stejně jako malých modulárních reaktorů (SMR). Rozpočet Euratomu nelze demokraticky kontrolovat, protože jej neschvaluje Evropský parlament. Podle Fella je třeba politicky jednat o Euratomu a zabránit tak renesanci jádra v Německu.
Více

 

Další novinky

18. března 2018 - Akumulace elektřiny v Německu
18. března 2018 - Téměř 100 GW fotovoltaiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město