Navigace
Zpět na: Home / Listiny

Výroční zpráva 2017

Charakteristika organizace a její činnost

Sdružení Eurosolar.cz je registrováno od počátku roku 2000 na MV ČR, pod registračním číslem VS/1-1/42 788/00-R; v květnu 2000 bylo sdružení na základě akceptování příslušných chart přijato Evropskou platformou jako národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR. IČO je 70105502. Národní organizace má cca 10 finančně přispívajících členů a řadu příznivců a spolupracovníků, jednoho až dva dobrovolné pracovníky, kteří se pravidelně věnují aktivní práci zdarma či na fakturu. Nemá žádného pracovníka v trvalém pracovním úvazku. Úzce spolupracuje s evropským ústředím v Bonnu a s některými dalšími národními sekcemi.

Hlavním cílem sdružení je propagace využívání obnovitelné energie ve všech jejích formách jako jediný trvalý zdroj energie pro budoucnost a všemožně podporovat legislativu a projekty vedoucí k úplné náhradě současného fosilně jaderného energetického systému obnovitelným.

Podílí se rovněž na projektech a podpoře integrace obnovitelných zdrojů energie do rozvojové spolupráce.

Dalším aspektem je ekologická výchova, především směrovaná na mládež a studenty.

Hlavní aktivity v roce 2017

  • Průběžně jsou spravovány a doplňovány aktuální informace na eurosolar.cz, které mají dobrou návštěvnost, registrovali jsme stovky originálních přístupů denně. Stránky obsahují množství překladových materiálů, zejména z časopisu Solarzeitalter. Na stránkách se objevují několikrát týdně nové zprávy ze světa energopolitiky a nových perspektivách obnovitelných energií.
  • V rámci protijaderné a pro obnovitelné kampaně přednášel Milan Smrž na různých místech l o možnosti zásobování ČR obnovitelnou energií. Přednášky proběhly v následujících místech: Chrudim, Praha (střední školy, klubovny, FSV UK, VŠCHT, čajovny, Magistrát), místo letních táborů a aktivit, Louny, Strakonice. Brno a Plzeň)
  • Průběžně jsou poskytovány zdarma konzultace v rámci technické a právní pomoci o oblasti obnovitelných zdrojů energie osobní i elektronickou formou
  • Založili jsme a provozujeme facebookovou stránku sdružení Eurosolar.cz
  • Cíleně využíváme internetové diskuze na prezentaci názorů z tématu energetiky a jádra, celkem jsme vstoupili do 18 diskuzí na významných českých zpravodajských webech
  • publikovali jsme celkem 13 původních a překladových článků (2) v různých elektronických mediích: hlídací pes.cz, eurosolar.cz, deníkreferendum.cz, blog idnes
  • připravili jsme k tisku a zadali tisk knihy „Energie v přírodě a v nás“

Ekologické brigády

Ve spolupráci se sdružením INEX-SDA jsme ve dnech 25.8.-8.9.2017 pořádali mezinárodní workcamp. V rámci této aktivity jsme pracovali pro CHKO Český les. Sekali jsme plochu 1 ha okolo Huťského rybníka, kde jsme sekali trávu a náletové dřeviny v původním biotopu s výskytem ohrožených druhů. Celkem se workcampu účastnilo 6 českých a zahraničních účastníků.  Součástí brigádní činnosti také byla práce na tábořišti, především práce na zazimování záhonů.

Letní tábory

V červenci 2017 byl uspořádán jeden třítýdenní tábor pro děti a mládež. Tábor a jeho náplň byla směrována na ekologickou výchovu, hlubinnou ekologii a ekologicky únosnou formu táboření v krajině.  Také v tomto roce pokračovala spolupráce s CHKO Český les.

Formou brigádní práce jsme jako každoročně uklízeli okolí v okruhu několika kilometrů a likvidovali jsme odpadky a bolševníky velkolepé kolem komunikací.

Finanční zpráva za rok 2017

Počáteční zůstatky                                                                           (v Kč)     

pokladna                                                                                           316                                                

banka                                                                                             4675,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem počáteční zůstatky                                                                4991,92

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy

členské příspěvky                                                                             1500

grant OOe                                                                                   310046,53                           

úrok z b.ú.                                                                                            0,94                                                                      

přijaté a v 2017 nesplacené půjčky (60000 +5222)                           65222

přijaté a splacené půjčky                                                           

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem příjmy                                                                             376769,09

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

input                                                                                           381761,39

================================================

Výdaje

provoz kanceláře (poštovné, popl. FÚ, internet)     (205+ 100 + 151)           456                                                                                                                                                                                                                                             

čl. příspěvek  Eurosolar e.V.                                                                     5222       

poplatky bance                                                                                         996  

faktury za práci a managament (12500+2500+55000+40000+65000)   175000                                                                                       

jízdné                                                                                                         60

tisk knihy                                                                                             108827   

sazba knihy                                                                                           12700

tisk pohlednic                                                                                         1200

vrácená půjčka na provoz  (zálohy, cesta Bonn, rek lama…)                    70191,55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem výdaje                                                                                    374652,55

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečné zůstatky

pokladna                                                                                           811                                                               

banka                                                                                            6297,11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

celkem konečné zůstatky                                                                 7108,11

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

output                                                                                        381760,66


rada sdružení: Jan Krucký, Jan Macák, Milan Smrž

stáhnout připojený soubor - (Vyrzp17.pdf)
© eurosolar.cz 2024