Navigace

Nový způsob odsolování slané vody

 Inženýři Uralské federální univerzity dosáhli inovací v solární výrobě pitné vody zvýšení výkonu až o 400 procent. Základem je princip odpařování. Sluneční teplo mění vodu na páru, která kondenzuje. Sůl zůstává. Ruští inženýři nainstalovali dutý válec, který se otáčí 0,5 otáčky za minutu a smáčí se tenkým filmem slané vody. Vnitřek válce je ohříván sluneční energií. Protože je film tak tenký, voda se velmi rychle odpařuje. Současně je slaná voda ohřívána slunečním kolektorem, aby se proces dále urychlil. Elektromotor, který otáčí válcem, je poháněn sluneční energií. V zimních měsících je nárůst výkonu ve srovnání s konvenčními solárními odsolovacími zařízeními 280 procent, v ostatních mezi 300 a 400 procenty. Nová technologie odsolování se svou jednoduchou konstrukcí a nízkými náklady je zvláště vhodná pro slunné země v Asii a Africe, kde je nedostatek čisté pitné vody, říkají ruští vědci. Nyní je cílem zdokonalit prototyp, na produkt se zvýšeným výkonem a s co nejnižšími investičními a provozními náklady pro různé klimatické podmínky.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024