Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Příklady úspěšných energetických transformací komunit s minimálním cílem 100% obnovitelné elektřiny

V Ćeské republice se stále dokola opakuje, že u nás nejsou pro obnovitelné energie podmínky. To není ale potvrzeno žádnou studií . A není to již vůbec potvrzeno živými příklady ze střední Evropy, jak dokazuje uvedený seznam. 

Do tohoto seznamu jsou zahrnuty projekty, které využívají obnovitelnou, převážně lokálně generovanou elektřinu a leží v místech, které mají podobnou geografickou polohu a klimatické podmínky jako má ČR. Projekty v mimořádně výhodných lokalitách, či s velkými vodními elektrárnami a mořskými větrnými parky, či ležící v mořských oblastech, jako například Norsko, Island, Kostarika, Uruguay, Šlesvicko-Holštýnsko... (všechno ~ 100% elektřiny z OZE) nejsou v tomto seznamu uvedeny.

Region ALLER-LEINE-TAL, Dolní Sasko, SRN
počet obyvatel: 60 087 (2017)
rozloha: 622 km2
Implementace:
Region vyrábí elektřinu z 55 větrných elektráren, vyrábí bioplyn (13 MW) a má FVE (14 MW) a z některých menších říčních vodních elektráren. K dosažení 100% obnovitelného tepla rozšíří region využívání již používaných technologií, včetně geotermální energie, biomasy k vytápění, sítě dálkového vytápění a zlepšování energetické účinnosti. V zájmu zvýšení úspor energie nabízejí obce energetické audity a poradenství. Region inicioval vzdělávací programy v místních školách s cílem zapojit a vzdělávat studenty v činnostech souvisejících s obnovitelnou energií.
https://www.lokalkompass.de/ennepetal/c-politik/energie-kennt-keine-grenzen-die-laendliche-region-aller-leine-tal-versorgt-auch-die-umliegenden-staedte-in-zukunft-regenerativ_a197171

 

Region ALZEY-LAND, Porýní – Falc, SRN
počet obyvatel: 24 805 (2017)
rozloha: 173,87 km²

Implementace: Již v roce 2010 dosáhl region 100% ve výrobě obnovitelné elektřiny. Aby dosáhl 100% obnovitelné energie také v oblasti vytápění a dopravy, usiluje se o další rozšíření stávající infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie. V současné době vyrábějí elektrárny na obnovitelnou energii v regionu Alzey více elektřiny, než kolik spotřebují její obyvatelé. 38 větrných turbín pokrývá v průměru 91% poptávky po elektřině. Zbytek pochází ze dvou bioplynových stanic, vodní elektrárny a 156 solárních elektráren.

BRUCHMÜHLBACH-MIESAU, Porýní-Falc, SRN
Počet obyvatel: 10 500
Plocha: 26,86 km²
Implementace:
Pro dosažení cíle 100% elektřiny OZE se starosta nejprve obrátil na úřady americké armády s plánem umístit solární fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 1 MW na střechu skladů ve vojenské základně. Projekt byl schválen v roce 2012 místními americkými vojenskými úřady i německými úřady. Navrhované elektrárny měly posílit energetickou infrastrukturu obce. Do té doby již provozovala větrnou farmu 10 turbín, které generovaly ročně 37 GWh, bioplynové stanice s 2,7 GWh a více než 200 střešních solárních systémů s výrobou 2 GWh. Když byla v roce 2013 dokončena větrná farma s 5 turbínami, vyrobila dalších 47 GWh. Od této chvíle vyprodukovala komunita Bruchsmühlbach-Miesau 290% své poptávky po elektřině. Větrné farmy se těšily v této oblasti podpoře kvůli silné místní účasti a důrazu na vytváření regionálních hodnot.

DARDESHEIM, Sasko-Anhaltsko, SRN
Počet obyvatel: 750 (2011)
Rozloha: 0,952 km²
OZE:
38 větrných turbín s celkovým výkonem 134,5 MW (2018) , devět solárních elektráren, topné systémy na bázi biomasy, domácí solární kolektory
Implementace: Dardesheim je průkopníkem ve využívání obnovitelných zdrojů energie v Německu, od doby, kdy byla v Sasku-Anhaltsku v roce 1993 postavena jedna z prvních větrných turbín. Tento větrný park se rozšířil v roce 1994 po dohodě se společností vyrábějící větrné turbíny. Místní kopec Druiberg je pokryt 32 větrnými turbínami s celkovou kapacitou odpovídající zhruba čtyřicetinásobku celkové roční spotřeby elektřiny v Dardesheimu či 15násobku celkové spotřeby energie, včetně vytápění nebo chlazení a paliva pro dopravu. Do roku 2017 bylo do systému přidáno sedm dalších větrných turbín a úložný systém baterií, který kompenzuje účinky proměnlivých povětrnostních podmínek. Devět solárních elektráren od roku 2005 jednu třetinu poptávky Dardesheimu. Domácí solární kolektory na střechách zajišťují teplou vodu a ve městě je několik topných systémů na biomasu. V roce 2005 začaly dvě místní automobilové společnosti nabízet výměnu motorů na naftu s bionaftou z domácího řepkového oleje. V blízkosti radnice byla postavena nabíjecí stanice pro elektromobily. Dvouměsíčník informační list „Dardesheimer Windblatt“ je dodáván do každé domácnosti a poskytuje informace o vývoji energetického projektu. Větrný park nabízí prohlídky s průvodcem. Úspěch města lze připsat transparentnosti doprovázející celkový proces.
https://de.wikipedia.org/wiki/Windpark_Druiberg

FREIAMT, Baden-Württemberg, SRN
Počet obyvatel: 4187 (2017)
Plocha: 52,92 km²

Implementace: Freiamt spotřebovává ročně 12,000 MWh a z obnovitelných zdrojů generuje 15,400 MWh ročně. Od roku 2009 je 120 domů vytápěno dřevěnými peletami, 75 domů používá dřevní štěpku a 150 domů solární tepelné kolektory. Je instalováno 300 solárních fotovoltaických systémů. Město chce zvýšit využití energie z obnovitelných zdrojů a přejít k obnovitelným zdrojům pro dopravu. Městys dosáhl 100% cíle řadou malých kroků proto, aby se místní obyvatelé mohli seznámit s technologiemi a jejich výhodami. Začalo se komunitními projekty; nejprve byla ve spolupráci postavena větrná farma se dvěma turbínami. Místní občané si mohl zakoupit akcie větrného parku za minimální cenu 3,000 euro. Dalším krokem pak byla instalace FVE na radnici a na střechy hospodářských budov. Kombinací solární fotovoltaické a větrné energie je městečko schopno vyvažovat výrobu energie v důsledku měnících se povětrnostních podmínek. Kromě solární energie farmáři také instalovali malé kogenerační jednotky na bioplyn ze zemědělského odpadu na metan. Kombinace systémů obnovitelné energie je úspěšná. Dnes v městě existuje pět větrných turbín, díky nimž je městečko nejen 100% obnovitelným spotřebitelem, ale také vývozcem energie. Městečko nyní produkuje přibližně 14 milionů kWh energie ročně - přibližně o 3 miliony více, než je potřeba.

GROSSBARDORF, Bavorsko, SRN
Počet obyvatel: 889 (2017)
Plocha: 16,54 km²
OZE:
Solární fotovoltaická farma, bioplynová stanice, kogenerační zařízení a síť dálkového vytápění.
Implementace: V malé bavorské vesnici Großbardorf investovali místní občané během čtyř let kapitál v hodnotě 19 milionů dolarů na vývoj střešních a velkých solárních systémů spolu s bioplynovou stanicí, která kombinuje výrobu tepla a elektřiny (CHP), a dodává teplo do lokální topné sítě. Společně projekty generují 400% elektřiny, vzhledem ke spotřebě vesnice a 50% poptávky po vytápění. Großbardorf zvažuje expanzi do nových obchodních příležitostí, které se spoléhají na vyspělou topnou síť. Jedním příkladem jsou místní nádrže pro chov ryb, které k ohřevu vody využívají teplo z bioplynových stanic. Také občané se podílejí na energetickém úsilí Großbardorfu různými způsoby. Komunita se například rozhodla investovat do solárních panelů pro novou střechu městského fotbalového stadionu výměnou za sezónní lístky na utkání. Příjem z elektřiny vyrobené solárními panely by pokryl náklady na novou střechu. Úspěch obce v oblasti obnovitelné energie by nebyl možný bez zákona o obnovitelných zdrojích (EEG), německého tarifu výkupu (FIT). Zákon zaručuje připojení obnovitelných zdrojů do sítě, platbu veškerých potřebných upgradů sítě ze strany energetických společností a adekvátně dlouhodobou platbu výrobcům energie z obnovitelných zdrojů za veškerou elektřinu, kterou dodají do sítě.

GÜSSING, RAKOUSKO
Počet obyvatel: 3 660 (2016)
Plocha: 49,31 km²
Implementace:
Energetická proměna začala programem energetické účinnosti v roce 1990 a město stanovilo plány na udržení pracovních míst a peněz v této oblasti převzetím spotřeby a výroby energie. Obec za deset let přepnula všechna pouliční světla na LED a vybavila všechny veřejné budovy novými okny a izolací. Město se také rozhodlo přestat využívat energii vyráběnou z fosilních paliv. Zemědělské a lesnické podniky v Güssingu poskytly organický materiál pro dálkové vytápění z biomasy a v roce 2001 začala vyrábět elektřinu a bioplyn v první fungující technologii FICFB (Fast Internally Circulating Fluidized Bed) na světě. Úspěch Güssingu naznačil cestu celému Burgenlandu k následování. V roce 2013 celý region vyrobil dostatek lokálně vyrobené elektřiny k pokrytí poptávky. Güssing se stal turistickou atrakcí pro oblast obnovitelných zdrojů energie a hostí několik set ekoturistů ročně. V regionu se zvýšila místní zaměstnanost. Město má nyní 60 nových společností, 1.500 nových pracovních míst a roční příjmy ve výši 17 milionů $ díky prodeji energie.

HARTBERG, RAKOUSKO
Počet obyvatel: 6534 (2016)
Plocha: 21,58 km²
OZE:
Systém dálkového vytápění, energie z biomasy a solární termální a fotovoltaické panely na všech střechách
Implementace: Město Hartberg v Rakousku si stanovilo cíl 100% CO2 neutrality cíl, zahrnující budovy, průmysl i soukromé domácnosti. Cíl je založen na CO2 neutrálním konceptu, vypracovaný společností Joanneum, který ukázal, že uhlíková společnost je nejen nezbytná ke zmírnění změny klimatu, ale může být také přínosná z hlediska místní přidané hodnoty. Za posledních 20 let město zavedlo několik opatření. Od roku 2015 jsou vytápěny všechny budovy dálkovým vytápěním, které spaluje dřevní štěpku a elektřina se nakupuje pouze obnovitelná z vodních, větrných a solárních elektráren. na střechách bylo instalováno největší množství solárních kolektorů na přípravu tepelné energie a na další dostupné povrchy střech byla instalována fotovoltaika. K úspěchu Hartberga přispělo zapojení různých zúčastněných stran. Rozsáhlé diskuse zahrnovaly soukromé osoby, univerzity, energetické odborníky, poskytovatele sdílených automobilů, průkopníky elektronických vozidel a bioplynu atd. Nejdůležitějšími partnery v projektu byli místní politici, místní úřady, dodavatel dálkového vytápění a místní energetická společnost.

HAßFURT, Bavorsko, SRN
Počet obyvatel: 13501 (2019)
Plocha: 52,69 km²
OZE:
větrná energie, FVE, bioplynová kogenerace, Power-to-Gas s akumulací vodíku
Implementace: Projekt přechodu na obnovitelnou energii je řízen městským energetickým podnikem, Stadtwerk Haßfurt GmbH. Cíl je jasný je jasný: nulové emise ve všech odvětvích, nejen v městských projektech, ale v celém Německu a na celém světě. Příklad Hassfurtu ukazuje, že tohoto cíle lze dosáhnout nezávisle na komunální úrovni - i když je celonárodní politický rámec nedostatečný a chybí dostatečná vládní podpora budoucích klíčových technologií, jako je power-to-gas, a dynamických cen elektřiny, což by výrazně urychlilo rozšiřování obnovitelných zdrojů. V loňském roce vyrobila městská energetická společnost více než 80 GWh, zatímco spotřeba byla 43 GWh, tedy vyrobila téměř dvojnásobek spotřeby energie. Z článku dále vyplývá, že rozšířená škála informací pro místní politiky a zlepšená komunikace v oblasti energetické politiky mohou významně přispět k energetické transformaci. Kompletní dodávka se 100% obnovitelnými energiemi je již dnes možná. Už to není otázka proveditelnosti, ale spíše efektivní a efektivní implementace. Město Haßfurt leží 130 km západně od Chebu.

JÜHNDE, NĚMECKO
Počet obyvatel: 985 (2017)
Plocha: 24,49 km2
OZE:
především bioenergie, fotovoltaika
Implementace: V roce 2006 se Jühnde stala první německou energeticky soběstačnou vesnicí. Obec využívá 25% městské zemědělské půdy a 10% lesní půdy k 100% zásobování svého vytápění a více než 200% své potřeby elektřiny bioenergií, z metanu z kravského hnoje a z dřevní štěpky. Jühnde, stejně jako mnoho dalších německých měst, těžilo z německého zákona o tarifních zákonech o výkupních cenách nebo zákona o obnovitelných zdrojích (EEG), které podporují rozsáhlé investice do obnovitelných technologií. V Německu většinu instalované obnovitelné energie vlastní občané, zemědělci a malé podniky.
http://www.bioenergiedorf.de/home.html

KISIELICE, Polsko
Počet obyvatel: 2183 (2017)
Plocha: 3,37 km²
OZE:
Tři větrné farmy, kogenerační jednotka na biomasu, elektrárna na bioplyn a systém dálkového vytápění
Implementace: Průkopnický model pro Polsko, které se při výrobě elektřiny spoléhá z 90% na uhlí. Město dosáhlo svého 100% cíle v roce 2014 přijetím malých, lokalizovaných řešení. Část městské elektřiny je dodávána dvěma větrnými farmami, které dohromady tvoří 50 větrných turbín o celkové kapacitě 94,5 MW. Třetí 24 MW větrná farma je ve výstavbě a již částečně funguje. Místní farmáři dostávají za pronájem větrné turbíny instalované na jejich pozemku další příjem ve výši přibližně 5 000 EUR ročně. Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny o výkonu 6 MW vyrábí elektřinu spalováním obilné slámy od místních farmářů a je připojena k systému dálkového vytápění, který zajišťuje vytápění 250 budov, tj slouží více než 90% místního obyvatelstva. V roce 2013 byla dokončena výstavba elektrárny na bioplyn, která zpracovává silážní kukuřicí, město zvýšilo výrobní kapacitu o další 1 MW tepla a 1 MW elektřiny. Plánují se příští investice: Do solární FV farmy a do místních mikro řešení, jako malé větrné turbíny, střešní solární panely a tepelná čerpadla pro místní rezidence.
https://cleantechnica.com/2014/09/18/polish-town-100-renewable-energy/

KNĚŽICE, Česká republika
Počet obyvatel: 510 (2006)
Plocha: 19,57 km²
OZE:
Bioplynová stanice a spalovna biomasy
Implementace: Obec je energeticky soběstačná díky bioenergii z bioplynové stanice s CHP (330 kWel a 400 kWth) a teplárny na biomasu (kotle 800 + 400 kW). Tato technologie zásobuje obyvatelstvo více než z 90% teplem a vyrábí podstatně více elektřiny, než kolik vesnice spotřebuje. Použití bioplynových jednotek navíc řeší problém zpracování organického odpadu v Kněžicích. Středisko provozované obcí také vyrábí pelety pro vytápění domů v sousední oblasti. Obec také získala českou i evropskou sluneční cenu od sdružení EUROSOLAR a začíná propagovat své úspěchy v novém informačním centru v bývalém mlýně. Vede také mikroregion pěti obcí, které nedávno podepsaly Pakt starostů a primátorů a připravují společný SEAP. Hybatelem je starosta Milan Kazda.
https://www.solarniasociace.cz/cs/solarni-pribehy/8789-obec-knezice---prvni-energeticky-nezavisla-obec-ve-vyrobe-tepla-a-elektricke-energie

LÜCHOW-DANNENBERG, Dolní Sasko, SRN
Počet obyvatel: 48357 (2017)
Plocha: 1220 km²
OZE:
Solární fotovoltaické systémy, zařízení na bioplyn, větrné turbíny, malá vodní elektrárna na řece a kombinovaná teplárna.
Implementace: Okres Lüchow-Dannenberg se skládá z 27 měst a dlouhodobě hraje vedoucí roli v německé energetické politice. Začátek lze datovat do roku 1997, kdy si pracovní skupina z regionu stanovila cíl splnit 100% energetické potřeby pomocí OZE. Motivací bylo zlepšit péči o životní prostředí a potřebou řešit vysokou regionální nezaměstnanost. 1. května 2011 dosáhl Lüchow-Dannenberg svého cíle - 4 roky před plánovaným termínem. Energetický mix okresu je různorodá kombinace technologií, která ročně generuje 300 milionů kWh. 3% energetického mixu pochází z 630 solárních FV systémů o celkovém výkonu 10 MW, 34% z 24 bioplynových zařízení, celkem 15 MW a 63% pochází ze 71 větrných turbín o celkovém výkonu 108 MW. K dispozici je také malá říční vodní energie.

MURECK, Štýrsko, Rakousko
Počet obyvatel: 1597 (2016)
Rozloha: 38,72 km²
OZE:
výroba bionafty, dálkového vytápění na biomasu, bioplynová kogenerace, FVE
Implementace: Region Mureck překračuje svou energetickou poptávku po teple, elektřině a palivech o 160% prostřednictvím výroby a využívání obnovitelné energie. Je vývozce energie a vytváří stálá místní pracovní místa. Energetické družstvo SEEG vyrábí bionaftu z řepky pěstované asi 500 regionálními farmami, stejně jako z použitého kuchyňského oleje získaného z domácností a restaurací. Asi 95% celkové poptávky po teple v Murecku pokrývá 2-MW kotel na biomasu, odpadní teplo z výroby elektřiny a 2-MW kotel na špičkové zatížení bioplynem. Kogenerační bioplynová jednotka vyrobí 8,000 MWh elektřiny a tepla. Ve výrobním procesu využívá odpadní suroviny hnůj a produkty z výroby bionafty. Fotovoltaická elektrárna pro občany o výkonu 2,500 kWp zahrnuje solární farmu, panely na střechách a skleník šetrný k životnímu prostředí, kde se pěstuje organická zelenina.
Úspory využitím OZE dosahují 60,000 t CO2 a 20,000 t surové ropy ročně. Energetika Mureck získala tři ceny World Energy Globe, Evropskou cenu za solární energii a Rakouskou cenu za solární energii. Od roku 1998 je Mureck členem Climate Alliance Austria a v roce 2007 byl jmenován nejinovativnější rakouskou obcí.

RHEIN-HUNSRÜCK, Porýní-Falc, SRN
Počet obyvatel: 102938 (2017)
Plocha: 990,70 km²
OZE:
větrná energie, fotovoltaika, vodní energie a biomasa.
Implementace: V roce 2010 bylo pouze 65% elektřiny spotřeby v okrese Rhein-Hunsrück získáváno z obnovitelných zdrojů. Do roku 2012 se ale okres stal vývozcem obnovitelné elektřiny. Část přebytku se používá na provoz elektrických tepelných čerpadel, na metan vytvářený přebytečnou větrnou a solární elektřinou a na nabíjení vozidel poháněných elektrickými bateriemi a palivovými články. Do roku 2009 bylo pomocí obnovitelné elektřiny, tepla a biopaliv omezeny emise CO2 odpovídající 269,000 tunám a vznikla úspora 12,3 milionu euro omezením dovozních nákladů na uhlí, zemní plyn a minerální olej. Do roku 2010 bylo instalováno celkem 93 kW FV systému, což vytváří o 33% více energie, než zařízení spotřebuje. Rhein-Hunsrück investoval do sítí dálkového vytápění celkem 7,5 milionu eur. Systém napájí ročně rozvodnou sít zemního plynu cca 10 miliony m³ biometanu a ročně ušetří okresu ekvivalent 660,500 litrů fosilního topného oleje. V letech 2011–2031 se očekává, že investice přinese přidanou hodnotu nejméně 10,5 milionu EUR kvůli nákladům na dodávku paliva, které zůstanou v regionu. Do roku 2050 je cílem dosáhnout úspory nákladů ve výši 250 milionů eur.

VARESE LIGURE, ITÁLIE
Počet obyvatel: 2059 (2015)
Plocha: 136,3 km 2
OZE:
4 větrné turbíny a solární systémy
Implementace: V 80. letech 20. století Varese Ligure a jeho okolí trpěly nezaměstnaností a depopulací. Počet obyvatel výrazně poklesl ze 6 000 obyvatel na 2 155 (2010). Byl vytvořen plán přeměny města na místo zelené a udržitelné turistiky zvýšením podílu obnovitelné energie a biopotravin na 100%. V okolí Varese Ligure jsou čtyři větrné turbíny, které produkují přibližně 8 GWh ročně, což je více než trojnásobek celkové spotřeby elektřiny ve městě. Přebytečná elektřina se napájí do národní sítě. Varese Ligure využívá solární energii k ohřevu místního bazénu a k pokrytí energetické potřeby budovy radnice na 98% a budovy střední školy o 62%. Dalších 8 kW se vyrábí pomocí vodní energie a obec zkoumá využití dřevěných pelet k vytápění. Od přechodu na dodávky energie z obnovitelných zdrojů se počet obyvatel ustálil na přibližně 2400. Nezaměstnanost se snížila vytvořením 140 nových pracovních míst v odvětví obnovitelné energie. Obec každoročně získává v daňových příjmech 350 000 eur od soukromého provozovatele sítě OZE. Kromě obnovitelné energie dodává Varese Ligure 98% své poptávky po potravinách organickými produkty ze 108 ekologických farem, využívá ekologickou technologii čištění vody a dosahuje významného snížení odpadu a znečištění.
https://www.greenbiz.com/blog/2014/01/06/how-small-town-italy-became-model-sustainability

WILDPOLDSRIED, Bavorsko, SRN
Počet obyvatel: 2567 (2017)
Plocha: 21,35 km 2
OZE:
Větrná, solární, malá vodní energie, biomasa, bioplyn, kogenerace a dálkové vytápění
Implementace: V roce 1997 začala komunita Wildpoldsried realizovat řadu projektů s OZE. První snahou byly větrné turbíny a spalování biomasy pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Další projekty se věnovaly úsporám energie, většímu využívání větru a biomasy, malým vodním elektrárnám, fotovoltaickým panelům na soukromých domech a dálkovému vytápění. Je instalováno devět větrných elektráren. Sto devadesát domácností je vybaveno solárním systémem, který vyplácí dividendy. Celkem je instalováno 4983 kWp. Síť dálkového vytápění má 42 připojení. Existují dvě malé vodní elektrárny. Wildpoldsried vyrábí o 469% více energie, než potřebuje, a generuje roční příjem 4,0 milionu euro. Zároveň se o 65% snížila uhlíková stopa města. V současné době vstoupila obec do projektu Pebbles, jež chce využít blockchainu jako platformy pro přímý prodej a nákup elektřiny.
https://inhabitat.com/german-village-produces-500-of-its-energy-from-renewable-sources/

WOLFHAGEN, Hessensko, SRN
Počet obyvatel: 13 121 (2017)
Plocha: 111,95 km2
OZE:
větrný park, elektrárna na biomasu a bioplyn, malé domácí FVE systémy.
Implementace: 100% dosažení OZE bylo reakcí na rostoucí počet energetických Výdajů, kterým čelilo město a vytvořilo ve městě mnoho nových pracovních míst. Důležitý milník pro energetickou transformaci města bylo dosažen v roce 2003, kdy se rada rozhodla odkoupit elektrickou síť zpět. V roce 2012 bylo v souladu s politickým závazkem zajistit, aby občané měli přímý prospěch z investic do OZE formou občanského energetického družstva. Energetické družstvo má 25% podíl v komunálním podniku Stadtwerke Wolfhagen. Město si klade za cíl vytvořit inteligentní síť, která propojuje domácnosti s komunálními službami, což by optimalizovalo domácí zařízení, například v době, kdy je do sítě přenášeno velké množství energie větru a slunce. Probíhá pilotní projekt 35 domácností se záměrem vyvinout obchodní model založený na důkazech.

© eurosolar.cz 2021