Navigace

Význam vysoce účinné fotovoltaiky pro úspěch energetického přechodu

 Jak v Evropě, tak v Německu je solární energie v centru úsilí energetické politiky o dekarbonizaci elektrizační soustavy a posílení bezpečnosti dodávek. V samotném Německu se očekává, že se instalovaná kapacita do roku 2030 téměř zčtyřnásobí ze současných přibližně 60 gigawattových špiček na 215 GWp. Dosažení tohoto ambiciózního cíle vyžaduje nejen inovativní technologie, ale také spolehlivou dodávku solárních článků a modulů, které musí být rovněž vyráběny co nejudržitelněji. Díky vysoké úrovni účinnosti by technologie perovskit na křemíku mohla pomoci dosáhnout expanzních cílů pro solární energii v Německu dříve, než se plánovalo. Místo 200 GWp by již v roce 2030 mohla být instalovaná kapacita 228 GWp. Díky tomu mohly být odstaveny ze sítě čtyři hnědouhelné elektrárny dříve. Solární moduly s touto technologií mají během své životnosti o 6 až 18 procent nižší dopad na životní prostředí než moduly čistě na bázi křemíku.
Více

 

Další novinky

2. dubna 2023 - Recyklace lithia
25. března 2023 - Kyslíko-iontové baterie
25. března 2023 - PVT moduly
© eurosolar.cz 2023