Navigace

Stromy volají na pomoc ptáky a dravý hmyz vůněmi

 Lesní stromy při napadení housenkami a jinými býložravci vydávají vůně. Používají to k přilákání dravého hmyzu i ptáků, čímž se zbavují svých škůdců. Vědci vedení Německým centrem pro integrovaný výzkum biodiverzity (iDiv), Friedrich Schiller University Jena a Univerzitou v Lipsku nyní dokázali ukázat to, co bylo dříve prokázáno pouze laboratorními nebo zahradními experimenty v přirozeném prostředí – ve 40metrové výšce korun lipského lužního lesa. Chemická volání o pomoc jsou tak silná, že do značné míry určují složení hmyzího společenství v koruně. Tyto poznatky by mohly být v budoucnu využity pro přirozenou kontrolu škůdců v zemědělství a lesnictví, píší vědci v časopise Ecology Letters.
Více

 

Další novinky

5. června 2022 - Vodík pro švýcarskou obec
29. května 2022 - Drahé jádro
22. května 2022 - Francouzské jaderné problémy
15. května 2022 - Nový způsob akumulace tepla
© eurosolar.cz 2022