Navigace

Přehled degradačních a poruchových jevů ve fotovoltaických modulech

 Přehledový článek uvádí nejmodernější poznatky o spolehlivosti FV modulů a jejich degradačních mechanismech. Nejběžnější technologií je dnes mono- a multikrystalický křemík, ale cílem tohoto článku je poskytnout obecné shrnutí, relevantní pro širší škálu fotovoltaických technologií, včetně tenkovrstvých zařízení. Článek přezkoumává definice spolehlivosti a kvality a zkušební normy, a následně shrnuje primární stresové faktory, které ovlivňují degradaci modulu; to zahrnuje ozáření, teplotu, vlhkost, mechanické namáhání, znečištění a chemikálie. Nakonec identifikuje běžné způsoby degradace a poruch, které se obecně vyskytují ve fotovoltaických technologiích. Více

 

Další novinky

5. června 2022 - Vodík pro švýcarskou obec
29. května 2022 - Drahé jádro
22. května 2022 - Francouzské jaderné problémy
15. května 2022 - Nový způsob akumulace tepla
© eurosolar.cz 2022