Navigace

Podstatné zvýšení účinnosti P2G

Technologie uložení přebytečného proudu z OZE do metanu je vypracována již přes deset let. Současná účinnost procesu od elektřiny k uložení energie do metanu je jen 54%. V rámci výzkumného programu HELMETH se podařilo zvýšit účinnost tohoto cyklu na 76%. Teplo vznikající v kroku Sabatierovy reakce bylo využito pro vysokoteplotní elektrolytickou přípravu vodíku, která v novém uspořádání probíhá při 800°C. Metan po reakci obsahuje maximálně 2% obj. vodíku a může být v této kvalitě vtláčen do stávající sítě zemního plynu. Podle vedoucích projektu je možné zvýšení celkové účinnosti v budoucnu nad 80%. Projekt byl podpořen programem sedmé výzvy EU a podílejí se na něm německé technologické ústavy z Karlsruhe a univerzity z Turína a Athén.
Více

 

Další novinky

3. června 2018 - 100% obnovitelné elektřiny
27. května 2018 - Pohonné hmoty z plastu
21. května 2018 - Elekromobilita v zemědělství
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
© eurosolar.cz 2018

Zveme vás na
křest knihy Milana Smrže

15.2.2018 v 18:30
v kavárně Člověka v tísni
v zadním traktu domu Langhans na adrese: Vodičkova 707/37, 110 00 Nové Město