Navigace

Inovativní BCCS

BCCS je zachycení a uložení oxidu uhličitého, pocházejícího z bioenergetických procesů. Vědci na Harvardu přicházejí s myšlenkou, že by američtí výrobci bioetanolu mohli odstranit ročně asi 30 milionů tun CO2 z atmosféry natrvalo. Plyn, který se uvolňuje při výrobě lihu, by se podle výzkumníků mohl uložit v hlubinných geologických formacích v zemi. Provozovatelé 219 výroben v USA by mohli z této činnosti profitovat v případě, že by daň za CO2 skleníkových plynů na 60 dolarů za tunu. Separace a skladován by stálo 25 dolarů na tunu. Obdobné platí pro výrobu čistého metanu z bioplynu, kde rovněž odpadá oxid uhličitý.
Ačkoliv množství CO2, které by se tímto způsobem odstranit z atmosféry, by bylo relativně malé - USA vypouštějí asi 5,4 miliardy tun ročně - obhajují výzkumníci svou metodu.
V experimentální fázi je CCS v uhelných elektrárnách. Oxid uhličitý je nutno pečlivě oddělit a vyčistit před tím, než se může zatlačit do země. To je drahé a snižuje účinnost elektráren až o deset procentních bodů. Náklady jsou tak vysoké, a není zřejmá ziskovost tohoto procesu.
Více

Další novinky

20. listopadu 2022 - Nová generace baterií
20. listopadu 2022 - Obnovitelné energetické plyny
20. listopadu 2022 - Nový typ fotovoltaiky
6. listopadu 2022 - Plovoucí fotovoltaika na moři
© eurosolar.cz 2022