Navigace

Sluneční energie a obnovitelné zdroje

NOVINKY
Obnovitelná energetika
  • 28.11.2021

     Odstavení posledních jaderných reaktorů v Německu nepovede k omezení dodávek. To je hlavní výsledek modelových výpočtů oddělení energetiky, dopravy a životního prostředí německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW Berlín). "Pokud se posledních šest jaderných elektráren vypne do konce roku 2022, nebude to mít žádný znatelný dopad na kapacitu elektřiny jako celek, světla v Německu nezhasnou," říká autorka studie Claudia Kemfert. „Naopak: odstávka připravuje cestu k přechodu k opožděnému rozšíření obnovitelných energií. Jaderná energetika byla od počátku neekonomická a vyznačovala se nevyčíslitelnými riziky. Ve modelu trhu s elektřinou vědci osvětlili, jak odstavení šesti elektráren ovlivní toky elektřiny a energetický mix. Jaderné elektrárny Brokdorf, Grohnde a Grundremmingen C (přejdou na konci roku 2021) a také Neckarwestheim 2, Isar 2 a Emsland (odpojí se na konci roku 2022) mají dohromady čistý výkon osm gigawattů. To znamená, že 11,3 %procenta elektřiny bylo loni vyrobeno v Německu. Ekonomové docházejí k závěru, že pokles jaderné energie dočasně povede k vyššímu využívání fosilních paliv a dovozu, což krátkodobě způsobí nárůst emisí CO2. Ty by však měly být rychle redukovány díky zrychlené expanzi obnovitelných energií. Aby byl provoz sítě stabilní, muselo by se také mírně upravit řízení přetížení, to znamená, že dodávky elektráren by se musely regionálně snížit nebo zvýšit. "To je ale možné bez problémů, protože dodatečná elektrická energie k tomu potřebná je stále v obvyklém rozsahu kolísání posledních let," vysvětluje autor studie Christian von Hirschhausen. Více

     

  • 28.11.2021

     Hlavní město Bavorska Mnichov si dalo za cíl stát se do roku 2035 klimaticky neutrálním. Tohoto cíle by měla do roku 2030 dosáhnout i samotná městská správa. Dvě nové studie ve spolupráci Öko-Institutu, Hamburg Institut, Intraplan a Research Association for Energy Economics (FfE) nyní ukazují, jak lze cíle klimatické neutrality co nejrychleji dosáhnout a jaká opatření musí město přijmout. Nejdůležitější oblasti mnichovské politiky ochrany klimatu: zásobování teplem klimaticky neutrálním dálkovým vytápěním, geotermální energie a energetická renovace budov, jakož i mobilita šetrná ke klimatu s elektromobilitou a silnou veřejnou dopravou. Základními prvky jsou rychlejší a lepší tepelná izolace s rychlostí renovace více než dvě procenta všech budov za rok a přechod k obnovitelným energiím. V okresech, ve kterých nelze nabízet dálkové vytápění, je dnes dominující fosilní topné systémy nahradit tepelnými čerpadly a technologiemi obnovitelných energií. Poptávku po elektřině je třeba pokrýt z obnovitelných zdrojů energie v budoucnu. To zahrnuje rozšíření fotovoltaiky z dnešních přibližně 75 megawattů (MW) na 800 MW ve městě v roce 2035, stejně jako výrobu elektřiny z biogenní části městského odpadu a z čistírenských kalů nebo splaškových plynů. Stadtwerke München plánují investice do obnovitelných energií i mimo oblast města, aby do roku 2035 mohla být celá potřeba elektřiny v Mnichově pokryta bilančně obnovitelným způsobem. V dopravě lze emise skleníkových plynů snížit třemi hlavními přístupy: omezení dopravy, její převedení na způsoby dopravy šetrnější ke klimatu a náhrada méně klimaticky škodlivou dopravou. Více

     

ČLÁNKY
Komentáře, události, oznámení
zemekoule carbon map

Kalendář událostí

© eurosolar.cz 2021