Navigace
Zpět na: Home / Listiny

Výroční zpráva 2016

 Výroční zpráva 2016 z.s. Eurosolar.cz


Charakteristika organizace a její činnost
Sdružení Eurosolar.cz je registrováno od počátku roku 2000 na MV ČR, pod registračním číslem VS/1-1/42 788/00-R; v květnu 2000 bylo sdružení na základě akceptování příslušných chart přijato Evropskou platformou jako národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR. IČO je 70105502. Národní organizace má 10 finančně přispívajících členů a řadu příznivců a spolupracovníků, jednoho až dva dobrovolné pracovníky, kteří se pravidelně věnují zdarma aktivní práci. Nemá žádného pracovníka v trvalém pracovním úvazku. Úzce spolupracuje s evropským ústředím v Bonnu a s některými dalšími národními sekcemi.
Hlavním cílem sdružení je propagace využívání obnovitelné energie ve všech jejích formách jako jediný trvalý zdroj energie pro budoucnost a všemožně podporovat legislativu a projekty vedoucí k úplné náhradě současného fosilně jaderného energetického systému obnovitelným.
Podílí se rovněž na projektech a podpoře integrace obnovitelných zdrojů energie do rozvojové spolupráce.
Dalším aspektem je ekologická výchova, především směrovaná na mládež a studenty.


Hlavní aktivity v roce 2016

1) Průběžně jsou spravovány a doplňovány aktuální informace na www.eurosolar.cz, které mají dobrou návštěvnost, registrovali jsme stovky originálních přístupů denně. Stránky obsahují množství překladových materiálů, zejména z časopisu Solarzeitalter. Na stránkách se objevují několikrát týdně nové zprávy ze světa energopolitiky a nových perspektivách obnovitelných energií.
2) V rámci protijaderné a pro obnovitelné kampaně přednášel Milan Smrž na různých místech o možnosti zásobování ČR obnovitelnou energií. V tabulce jsou uvedena místa a data přednášek, publikací a vystoupení.

11.2.2016 americké velvyslanectví, Tržiště 13 budoucí energetika - OZE vs. Jádro Praha 1 18
1.3.2016 Centrum Klinika, Jeseniova 60 decentralní vs. Jaderný Praha 3 28
15.3.2016 čajovna Masarykova ul. decentralní vs. Jaderný Lysá n.Labem 9
16.3.2016 festival jeden svět, kino Světozor diskuze po filmu o Černobylu Praha 1 70
18.3.2016 SŠ polytechnická, Jílová ul. budoucí energetika - OZE vs. Jádro Brno 46
6.4.2016 Restaurace Slavětice přednáška k rerendu o Dukovanech - obavy z jaderné energie Slavětice 65
14.4.2016 článek v Referendum Jádro nechceme, ale dáme se uplatit internet
19.4.2016 FAMU Praha Film deadly dust a diskuze Praha 1 18
20.4.2016 VŠCHT Praha energetika a její výhledy Praha 6 15
26.4.2016 Ekodům Praha 4 obnovitelně vs. Jaderně Praha 4 10
9.5.2016 článek v Referendum energetika internet
31.5.2016 ZŠ Tusarova, Praha 7 diskuze nad energetikou a civilizací Praha 7 25
4.6.2016 ekofestival lokální jako rozměr energetiky Liberec 60
6.6.2016 ekocentrum centrálně nebo decentrálně Říčany 15
28.6.2016 diskuze v obci lokální energetika, ani uhlí ani jádro H.Jiřetín 30
15.7.2016 diskuze nad energetikou jádro vs. OZE přednáška a diskusní večer pro účastníky tábora pro děti a mládež Stoupa/ČL 35
28.7.2013 diskuze nad energetikou jádro vs. OZE přednáška a diskusní večer pro účastníky tábora pro děti a mládež Stoupa/ČL 25
6.10.2016 Kulturní dům Milevsko energetika OZE vs. jádro KD Milevsko 12
14.10.2016 Pidivadlo diskuze na téma energetiky a udržitelnosti Praha 7 20
18.10.2016 Cross club diskuze na téma energetiky a udržitelnosti Praha 7 14
19.10.2016 magistrát HMP setkání s předsedou SZ, diskuze nad posílením energetické sekce
22.10.2016 článek Referendum Korektní česko rakouské vztahy a nekorektní překlad internet
10.11.2016 ambasáda Rakouské republiky jednání o spolupráci Praha 5
8.11.2016 přírodní škola fosilně jaderná nebo obnovitelná energetika Praha 7 30
15.11.2016 Cross club diskuze na téma lokální a centrální energie a hosp. cyklů Praha 7 14
18.11.2016 Sant PauRecinte Modernista příspěvek na konferenci ESP EUROSOLAR Barcelona 60
1.12.2016 článke Referendum Zažijeme konce jaderné energie /přeložil MS internet
3.12.2016 portál TZB info Evropské sluneční ceny - článek velmi navštěvovaný portál

3) Průběžně jsou poskytovány zdarma konzultace v rámci technické a právní pomoci o oblasti obnovitelných zdrojů energie osobní i elektronickou formou
4) Založili jsme a provozujeme facebookovou stránku sdružení Eurosolar.cz
5) Cíleně využíváme internetových diskuzí na prezentaci názorů z tématu energetiky a jádra, celkem jsme vstoupili do 21 diskuzí na významných českých zpravodajských webech

Ekologické brigády
Ve spolupráci se sdružením INEX-SDA byl ve dnech 23.8.-11.9.2016 mezinárodní workcamp. V rámci této aktivity jsme pracovali pro CHKO Český les. Sekali jsme plochu asi 1 ha ve SPR „Na požárech“, kde jsme sekali trávu a náletové dřeviny na cenné vstavačové louce. Celkem se workcampu účastnilo 12 českých a zahraničních účastníků. Součástí brigádní činnosti také byla práce na tábořišti, především příprava oplocenky na pěstování stromků.

Letní tábory
V červenci 2016 byl uspořádán jeden třítýdenní tábor pro děti a mládež. Tábor a jeho náplň byla směrována na ekologickou výchovu, hlubinnou ekologii a ekologicky únosnou formu táboření v krajině. Také v tomto roce pokračovala spolupráce s CHKO Český les. Součástí tábora byly přírodní semináře.
Formou brigádní práce jsme jako každoročně uklízeli okolí v okruhu několika kilometrů a likvidovali jsme solitérní bolševníky velkolepé kolem komunikací.

Finanční zpráva za rok 2016


Počáteční zůstatky (v Kč)
pokladna                                                                                                          316
banka                                                                                                           10528,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem počáteční zůstatky                                                                             10844,53
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příjmy

grant OOe                                                                                                    173305,36
úrok z b.ú.                                                                                                            32,08
prodej knihy                                                                                                       130
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy                                                                                                173467,44
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
input                                                                                                             184311,97

====================================================================

Výdaje
provoz kanceláře (pošt., telef., nájem, internet, cestovné)                               40410
čl. příspěvek Eurosolar e.V.                                                                              5388
poplatky bance                                                                                               2372
smlouvy za práci a managament                                                                 130900
nájem pozemků                                                                                                250
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem výdaje                                                                                              179320
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konečné zůstatky
pokladna                                                                                                          316
banka                                                                                                             4675,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem konečné zůstatky                                                                                4991,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

output                                                                                                        184311,92

 

rada sdružení: Jan Krucký, Jan Macák, Milan Smrž

© eurosolar.cz 2024