Navigace
Zpět na: Home / Listiny

Výroční zpráva 2015 sdružení Eurosolar.cz

Charakteristika organizace a její činnost
Sdružení Eurosolar.cz je registrováno od počátku roku 2000 na MV ČR, pod registračním číslem VS/1-1/42 788/00-R; v květnu 2000 bylo sdružení na základě akceptování příslušných chart přijato Evropskou platformou jako národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR. IČO je 70105502. Národní organizace má 10 finančně přispívajících členů a řadu příznivců a spolupracovníků, jednoho až dva dobrovolné pracovníky, kteří se pravidelně věnují zdarma aktivní práci. Nemá žádného pracovníka v trvalém pracovním úvazku. Úzce spolupracuje s evropským ústředím v Bonnu a s některými dalšími národními sekcemi.
Hlavním cílem sdružení je propagace využívání obnovitelné energie ve všech jejích formách jako jediný trvalý zdroj energie pro budoucnost a všemožně podporovat legislativu a projekty vedoucí k úplné náhradě současného fosilně jaderného energetického systému obnovitelným.
Podílí se rovněž na projektech a podpoře integrace obnovitelných zdrojů energie do rozvojové spolupráce.
Dalším aspektem je ekologická výchova, především směrovaná na mládež a studenty.
 
 
Hlavní aktivity v roce 2015
 
1)    Průběžně jsou spravovány a doplňovány aktuální informace na www.eurosolar.cz, které mají  dobrou návštěvnost, registrovali jsme stovky originálních přístupů denně. Stránky obsahují množství překladových materiálů, zejména z časopisu Solarzeitalter. Na stránkách se objevují několikrát týdně nové zprávy ze světa energopolitiky a nových perspektivách obnovitelných energií.
2)    V rámci protijaderné a pro obnovitelné  kampaně přednášel Milan Smrž na různých místech l o možnosti zásobování ČR obnovitelnou energií. Přednášky proběhly v následujících dnech a místech:
 
 
datum
přednáška
místo
adresa
počet
25.3.
atom nebo OZE
VŠE, Praha
Praha 3
35
08.4.
kolaps, atomová energie a společnost
VŠE, Praha
Praha 3
35
13.4.
atom nebo OZE
Gymnázium Sladkovského náměstí
Praha 3
19
27.4.
atom nebo OZE
městská knihovna
Teplice v Čechách
12
29.4.
atom nebo OZE
VŠCHT
Technická 3,  Praha 6
25
25.5.
klima, atom, kulatý stůl o energetice
ČVTS
 
Praha 1 Novotného lávka
10
02.6.
kolaps, Atom, společnost
Komunitní centrum Prádelna
Praha 5
15
05.6.
atom nebo OZE
městská knihovna
Blansko u Brna
13
06.6.
klima a energie
HUB
Vlkova 36, Praha 3
25
08.6.
atom nebo OZE
Café - Tři ocásci
Brno
40
09.6.
atom nebo OZE
husitský kostel
nám.Barikád, Praha 3
15
27.7.
atomové nebezpečí
letní tábor
Stoupa, Tachov
22
11.8.
atomové nebezpečí
letní tábor
Stoupa, Tachov
24
06.10.
kulatý stůl – energetika v SRN
ČSVTS
Novotného lávka
Praha 1
30
13.10.
atom nebo OZE
VŠB Ostrava
Ostrava Poruba
22
21.10
ekonomika energetiky
VŠB Ostrava
Ostrava Poruba
19
22.10.
ČR je obnovitelná atom není nutný
Greenpeace – videokonference
Prvního Pluku 10, Praha 8
10 +on line
23.10.
EE vs. NUKE
ČZU - FTZ
Praha Suchdol
32
26.10.
Konference: Udržitelně OZE vs.NUKE
ČSVTS
Praha 1
35
27.10.
OZE v praxi
Gymnázium El.Krásnohorské
Praha 4
27
30.10.
Obnovitelně nebo jaderně?
ČZU - FTZ
Praha Suchdol
25
05.11.
Obnovitelně nebo jaderně?
Anglo-Americká  Universita
Legerova Praha 2
10
10.11.
klima a. energie
ČZU - FTZ
Praha Suchdol
35
12.11.
Co nechce politická reprezentace slyšet?
Družstevní kavárna ROH
Praha 3 Žižkov
13
12.11.
klima a. energie, atom není řešení tisková konference
Mlsná kavka
Praha 8
25
23.11.
udělení Evropských cen sdružení EUROSOLAR úvodní přednáška s tématikou anti atom a anti fosil, večer interview v Českém rozhlase
Senát PČR
Praha 1, Malá Strana
120
2.12.
energetika dnes a zítra
VŠE Praha
Praha 3
15
14.12.
klima a energie. atom není řešení
Novotného lávka
Praha  1
10
16.12.
klima a energie
atom není řešení
Žerotínovo nám.
Brno
10
 
 
 
3)    Průběžně jsou poskytovány zdarma konzultace v rámci technické a právní pomoci o oblasti obnovitelných zdrojů energie osobní i elektronickou formou
 
4)    Založili jsme a provozujeme facebookovou stránku sdružení Eurosolar.cz
 
5)    Cíleně využíváme  internetové diskuze na prezentaci názorů z tématu energetiky a jádra, celkem jsme vstoupili do 21 diskuzí na významných českých zpravodajských webech
 
 
Ekologické brigády
Ve spolupráci se sdružením INEX-SDA byl ve dnech 23.8.-11.9.2015 mezinárodní workcamp. V rámci této aktivity jsme pracovali pro CHKO Český les. Sekali jsme plochu asi 1 ha ve SPR „Na požárech“, kde jsme sekali trávu a náletové dřeviny na cenné vstavačové louce. Celkem se workcampu účastnilo 12 českých a zahraničních účastníků.  Součástí brigádní činnosti také byla práce na tábořišti, především příprava oplocenky na pěstování stromků.
 
Letní tábory
V červenci 2015 byl uspořádán jeden třítýdenní tábor pro děti a mládež. Tábor a jeho náplň byla směrována na ekologickou výchovu, hlubinnou ekologii a ekologicky únosnou formu táboření v krajině.  Také v tomto roce pokračovala spolupráce s CHKO Český les.
Formou brigádní práce jsme jako každoročně uklízeli okolí v okruhu několika kilometrů a likvidovali jsme solitérní bolševníky velkolepé kolem komunikací.
 
Finanční zpráva za rok 2015
 
 
Počáteční zůstatky             (v Kč)    
pokladna                                                                        1183                                                                               
banka                                                                            3418,99    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem počáteční zůstatky                                                4601,99                    
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příjmy
členské příspěvky  (indiv., PureVent)                                 8500                                                               
grant OOe                                                                    260269,92                                           
úrok z b.ú.                                                                          35,95                               
půjčka                                                                           19500
přijaté faktury za propagaci na ESC                    
(Nupharo, Nano, VŠCHT, ČFS)                                                         24000                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy                                                                312305,87                                                                         
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
input                                                                            316907,86 
 
================================================
                                                                     
Výdaje
provoz kanceláře (poštovné, telef. popl. , nájem, internet)         23549            
zajištění Evropských slunečních cen v Senátu ČR
(nájem, catering, ozvučení, tlumočnice, hostesky)                            114283                                                                                                                                                                                                                                                        
čl. příspěvek  Eurosolar e.V.                                                  5369,33            
poplatky bance                                                                                  2580
faktury za práci a managament                                         128220                                
inzerát v UN                                                                                    15125                                              
kancelář. potř.                                                                  17119           
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem výdaje                                     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konečné zůstatky
pokladna                                                                              134                                                            
banka                                                                               10528,53
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem konečné zůstatky                                                                  10662,53                             
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
output                                                                            316907,86              
 

rada sdružení: Jan Macák, Milan Smrž, Jan Vejbor 

© eurosolar.cz 2024