Navigace
Zpět na: Home / Listiny

Výroční zpráva 2014 sdružení Eurosolar.cz

  

Charakteristika organizace a její činnost
Sdružení Eurosolar.cz je registrováno od počátku roku 2000 na MV ČR, pod registračním číslem VS/1-1/42 788/00-R; v květnu 2000 bylo sdružení na základě akceptování příslušných chart přijato jako národní sekce evropského sdružení EUROSOLAR. IČO je 70105502. Národní organizace má 10 finančně přispívajících členů a řadu příznivců a spolupracovníků, jednoho až dva dobrovolné pracovníky, kteří se pravidelně věnují zdarma aktivní práci. Nemá žádného pracovníka v trvalém pracovním úvazku. Úzce spolupracuje s evropským ústředím v Bonnu a s některými dalšími národními sekcemi.
Hlavním cílem sdružení je propagace využívání obnovitelné energie ve všech jejích formách jako jediný trvalý zdroj energie pro budoucnost a všemožně podporovat legislativu a projekty vedoucí k úplné náhradě současného fosilně jaderného energetického systému obnovitelným.
Podílí se rovněž na projektech a podpoře integrace obnovitelných zdrojů energie do rozvojové spolupráce.
Dalším aspektem je ekologická výchova, především směrovaná na mládež a studenty.
 
 
 
Hlavní aktivity v roce 2014
 
1)    Průběžně jsou spravovány a doplňovány aktuální informace na www.eurosolar.cz, které mají  dobrou návštěvnost, registrovali jsme stovky originálních přístupů denně. Stránky obsahují množství překladových materiálů, zejména z časopisu Solarzeitalter. Na stránkách se objevují několikrát týdně nové zprávy ze světa energopolitiky a nových perspektivách obnovitelných energií.
2)    V rámci protijaderné a pro obnovitelné  kampaně přednášel Milan Smrž na různých místech l o možnosti zásobování ČR obnovitelnou energií. Přednášky proběhly v následujících dnech a místech:
 
10.3. SPŠ Plzeň
19.3. SPŠ Plzeň
19.3. Jablonec n. Nisou Městská knihovna
  8.4. Brno Masarykova Univerzita
  7.5. Plzeň – Alternativní klub na nádraží
13.5. Olomouc
25.5. Olbramovice
20.9. Šluknov – festival lokálních ekonomik
 
Tyto přednášky byly financovány mimo sdružení EUROSOLAR
 
3)    Průběžně jsou poskytovány zdarma konzultace v rámci technické a právní pomoci o oblasti obnovitelných zdrojů energie osobní i elektronickou formou
4)    Založili jsme a provozujeme facebookovou stránku sdružení Eurosolar.cz
5)    Podíleli jsme se na vypracování projektu elektrifikace v rámci projektu rozvojové spolupráce v Angole
 
 
Ekologické brigády
Ve spolupráci se sdružením INEX-SDA byl ve dnech 24.8.-12.9.2014 mezinárodní workcamp. V rámci této aktivity jsme pracovali pro CHKO Český les. Sekali jsme plochu asi 1 ha ve SPR „Na požárech“, kde jsme vysekali trávu a náletové dřeviny. Další prací v SPR na Požárech bylo značení hranic rezervace. Celkem se workcampu účastnilo 10 českých a zahraničních účastníků.  Součástí brigádní činnosti také byla práce na tábořišti, především likvidace polomů.
 
Letní tábory
V  červenci 2014 byl uspořádán jeden třítýdenní tábor pro děti a mládež. Tábor a jeho náplň byla směrována na ekologickou výchovu, hlubinnou ekologii a ekologicky únosnou formu táboření v krajině.  Také v tomto roce pokračovala spolupráce s CHKO Český les.
Formou brigádní práce jsme jako každoročně uklízeli okolí v okruhu několika kilometrů a likvidovali jsme solitérní bolševníky velkolepé kolem komunikací.
 
 
 
 
Finanční zpráva za rok 2014
 
 
 
Počáteční zůstatky (v Kč)    
pokladna                                                         3212                                   
banka                                                                 73, 85                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem počáteční zůstatky                                 3285,85                    
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příjmy
členské příspěvky                                             7000
dar                                                                  2000
úrok z b.ú.                                                             3,68                               
                                                      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem příjmy                                                  9003,68                   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
input                                                             12289,53                                    
                                                                     
 
Výdaje
poštovné                                                             29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
čl. příspěvek  Eurosolar e.V.                               5454,54                 
poplatky bance                                                               2141
avízo                                                                   63                                                                              
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem výdaje                                                   7687,54   
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Konečné zůstatky
pokladna                                                         1183                                                                
banka                                                             3418,99
celkem konečné zůstatky                                    4601,99                 
 
output                                                           12289,53                           
----------------------------------------------------
rada sdružení: Jan Macák, Milan Smrž, Jan Vejbor
© eurosolar.cz 2024