Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Větrná sklizeň 2003 a vývoj cen proudu 2004

V roce 2003 bylo z německých větrných elektráren do sítě dodáno 18,63 terawatthodin. To vyplývá z čísel, které sdělil Spolkovému sdružení pro větrnou energii institut ISET z Kasselu. Tím pokryla větrná energie více jak 4 % německé spotřeby.. Podle údajů Sdružení německých provozovatelů sítí (VDN), bylo v roce 2002 do poskytnuto sítě 15,86 terawatthodin. VDN vyřizuje cenové zvýhodnění větrných elektráren. Jak ukazuje větrný index, který měří inženýrský podnik Energie technik pro Spolkové sdružení, vál v roce 2003 vítr o 20% méně než činí 13 letý průměr od počátku měření v roce 1989. Provoz větrných elektráren na větrně intenzivních místech utrpěl škodu na výnosech ve velikosti 11 =, a větrně slabší místa dokonce 28 %. Výsledek leží výrazně pod prognózou VDN, která je základem por výpočet ceny proudu. VDN předpokládal pro rok výnos 21,5 terawatthodin. Protože ale skutečná výroba leží 15 % pod touto prognózou, účtovaly energetické koncerny svým spotřebitelům pouze za větrnou energii o 15 % více než by bylo spravedlivé. Místo aby uvažovaly nad vrácením peněz, jak říká prezident větrného sdružení, mají koncerny v úmyslu bezdůvodně dále zvyšovat cenu. Oznámil, že podá stížnost státnímu cenovému dozoru.
© eurosolar.cz 2024