Navigace
Zpět na: Home / Časopis

V Rakousku chce 80 % obyvatelstva více ekologického proudu

Studie IMAS konstatuje, že 80% všech tázaných Rakušanů podporuje výstavbu ekologických zdrojů elektřiny v Rakousku a přeje si větší podporu. Jsou také připraveni za zelený proud více zaplatit. Zatím co průmysl se snaží se zdarma vyvléci z odpovědnosti, jsou lidé v Rakousku přispět k ochraně klimatu, přičemž 54% souhlasí se zvýšením svého účtu o 5% a více, pakliže z těchto prostředků budou podporovány zařízení na výrobu ekologického proudu. Tento konsensus obyvatelstva a skutečnost, že výstavba nových energetických zařízení přispěje k tvorbě nových hodnot i k získání nových pracovních míst se musí stát výzvou pro politiky, aby zajistili příslušné podmínky. V tiskové zprávě, kterou vydali dne 23.3.2004 průmyslový svaz a pracovní komora si stěžují na dohodu o podpoře ekologického proudu bez jejich souhlasu a požadují ukončení platnosti této smlouvy. Přitom je zřejmé, že rakouská kampaň proti ekologickému proudu je především založena na špatných údajích. Tak například pracovní komora varovala před tím, že dojde ke 2 % zatížení ceny proudu pro konzumenty. Ve skutečnosti se ale nejedná o celkovou cenu, ale pouze o její malou část, takže lze počítat se zvýšením o 3 %. Také zvýšení o uváděných 8 % podle zákona o obnovitelných zdrojích - podle Stefan Hantsch - není reálné. Rakousko postupuje ve výstavbě těchto zařízení podle plánu. Díky velikému nárůstu spotřeby ale poklesne v Rakousku podíl obnovitelných energií z 70 % v roce 1997 na pouhých 60 % v roce 2010.
© eurosolar.cz 2024