Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Rakouská praxe energetické daně je ilegální

Komisař pro hospodářskou soutěž EU Mario Monti, požaduje po Rakousku, aby změnilo svou energetickou daň a prominuté daně dodatečně vybralo. Podle informací „Handelsbattu“ chce Komise EU prohlásit ekologické daně alpského státu za ilegální, protože těžký průmysl byl zvýhodňován. Rakousko má dodatečně vybrat odpouštěné daně za rok 2002 a 2003 od celkem 3.000 podniků. Podle rakouské praxe dostávají podniky s velikou energetickou spotřebou, jejichž platby přesahují 0,35% čistého výrobního produktu, větší část daní za proud a zemní plyn zpět. Podle názoru bruselského úřadu je tato praxe v rozporu s pravidly pro hospodářskou soutěž. Německá ekologická daň sice ponechává také volnost slevy z ekologické daně pro energeticky intenzivní podniky, ale s tím rozdílem, že německý průmysl investuje miliardové příspěvky do výstavby ekologických zařízení. Tím podniky kompenzují své daňové výhody. Mluvčí EU potvrdil na dotaz, že systém německé ekologické daně dodržuje právní rámec pro udělování příspěvků na životní prostředí. Vídeň se naopak vyslovila principielně proti dobrovolným odvodům jako prostředku k prosazení environmetálních cílů. Ministr financí Grasser odmítl požadavek Montiho upravit rakouský systém energetické daně podle německého modelu. Mimo to německé podniky platí 20% běžné daňové sazby, zatím co rakouské pouhých 6 %. Tento příspěvek je podle Komise EU příliš nízký, než aby se projevil jejich regulační vliv. Pro ministerstvo financí ve Vídni to znamená, že dodatečně bude potřeba požadovat pouze poplatky v desítkách milionů. Postižené podniky tak nebudou existenčně ohroženy.
© eurosolar.cz 2024