Navigace
Zpět na: Home / Články

Přednášky ve školách

Přednášky pro školy, veřejnost a ekologická centra

Vezměme si ji zpět

Kdo a kdy věděly fosilní firmy o nebezpečí klimatické změny? Co bycho mohli čekat, když nic nepodnikneme? Stromy v Antarktidě. Potřebujeme odčerpat z atmosféry obrovské množství oxidu uhličitého. Je to vůbec možné? Máme k tomu technologie a prostředky? A co metan?

Klima - neřešené, ale řešitelné? 

Klimatická změna je skutečností, na tom se shodne minimálně 95% odborníků. Jaké jsou důkazy, jaká jsou ohrožení? Stoupá teplota a tají ledovce všude? Zvyšuje se hladina moří? Následky těchto jevů. Jak dlouho víme o působení skleníkových plynů? Kdo je viník? Co můžeme dělat? 100% obnovitelné energie možná nebude stačit, potřebujeme negativní emise.

Kolaps civilizací - historie a současnost

Kolaps lidských společností není nic nového, ale neblahou a reálnou historickou zkušeností. Existuje mnoho doložených příkladů rozpadu a zániku celých národů a kultur, zapříčiněných přirozenými i lidmi zapříčiněnými změnami životního prostředí. Středověká kolonie Vikingů v Grónsku, která po několika stoletích do posledního osadníka vyhynula, zánik Mayů vyvolaný ekologickou devastací a občanskou válkou i zásadní snížení počtu obyvatel Velikonočního ostrova díky nesmyslnému vykácení hustého lesa na ostrově. Je naše současná situace úplně odlišná? Mohou nám pomoci moderní technologie? Máme zdroje, prostředky a vůli? Jak rychle může přijít kolaps?

Jisté je jenom riziko - přednáška o jaderné energii

Náklady vkládané do výstavby jaderných zařízení i výzkumu vs. náklady na obnovitelné zdroje. Zkolabované projekty. Nesplněné prognózy jaderného rozvoje. Zdravotní a ekonomické následky jaderných havárií (Kyštym, Three Miles Island, Černobyl, Fukušima). Jaderná energie jako prvotně vojenská technologie byla následovaná zneužíváním ochuzeného uranu; obrovská kontaminace území v Iráku, Bosně i dalších zemích. Aktuální zdravotní následky a budoucí škody. Ekonomické aspekty jaderné energie, skrytá finanční podpora. Co se může stát v případě války nebo teroristického útoku?

Přednášky pro obce a města

Energetická revitalizace obcí a měst není žádným činem, který by se dal realizovat během krátké doby. Je to komplex možností, které je třeba zavádět s důrazem a postupně, tak jak budou přinášet požadované úspory.
Budou uvedeny příklady obcí a měst, které nahradily svou celou energetickou spotřebu (nebo část) energií z obnovitelných zdrojů. Může se jednat o výrobu elektřiny obnovitelných způsobem z vody, větru, fotovoltaiky či bioplynu, či výrobu tepla pro obecní potřebu ze slunce nebo biomasy, či jejich kombinace.
Přednáška má za cíl ukázat na širokou paletu možností a v diskuzi probrat perspektivní řešení pro danou lokalitu.

...jak dál?

Přednáška odpovídá na otázku vlivu Slunce na globální klimtaickou krizi a historii jednotlivých varování před následky soudobého ekonomického systému.  Přibližuje teorii  a reálné příklady úplného zásobování obnovitelnou energií. Věnuje se zdrojům, ekonomice, akumulaci energie, syntetických pohonným hmotám, rozdílu mezi úspornými technologiemi a úsporným chováním a rebound efektu. Popisuje metody a relevanci  geoengineeringu. Zmiňuje požadavky amerických a evropských klimatických hnutí.

Čtyři apokalyptičtí jezdci

Bibličtí apokalyptičtí jezdci (mor, válka, hlad a smrt) jsou stále s námi. Který je nejnebezpečnější? Který je nejblíž? Jak to vidí moderní věda? Není dost smrti s pandemiemi, válkami a hladomorem? Proč je ještě smrt?

Akumulace energie --- NOVÉ!

Obnovitelné zdroje jsou intermitentní, tedy pracují jen když fouká či svítí. Jaké jsou možnosti akumulace do potenciální, tepelné, elektrochemické energie a do plynů? Cenové výhledy, nejnovější technologie, 

Přírodní principy uspořádání lidské společnosti --- NOVÉ!

Příroda jako učitelka, hledání přírodních analogií, technologií, postupů a způsobů komunikace lidské společnosti. Proč nevede vlčí smečku nejsilnější vlk? Jak regulují teplotu pouštní a tropické rostliny a termiti? Les měl internet nmohem dříve. Mravenci stavějí rafty a mosty ze svých těl. Kde bere příroda energii? Z jakých prvků staví organismy?


 Přednáší a diskutuje Milan Smrž, chemik, energetik a viceprezident evropské asociace EUROSOLAR, rovněž působící v oblasti projektů rozvojové spolupráce ČR v Subsaharské Africe. Přednášky lze koncipovat podle posluchačů či typu školy, jednodušší pro základní školy či rozsáhlejší pro gymnázia. Přednášky lze zařadit do přírodovědného nebo společenského kontextu. Délka 1.5 hodiny, včetně diskuze. Přednáška může být i kratší a lze ji přizpůsobit věku posluchačů. Přednášky v minulých letech již proběhly na více než 150 místech České republiky.


 

 

© eurosolar.cz 2024