Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Právě nyní je doba pro rychlý a úplný přechod na obnovitelnou energii

 Průlom obnovitelné energie na celém světě se zrychluje, přináší zaměstnanost, prosperitu a spravedlnost, průmyslové inovace a politickou stabilitu. Evropský sdružení delegátů 2017 EUROSOLAR vyzývá k rychlému přechodu na obnovitelné zdroje energie v celé Evropě a na celém světě. Důvody pro přechod na obnovitelnou energii jsou obrovské a přesvědčivé - naprosto naléhavé. Je třeba čelit čtyřem hlavním hrozbám:
• Trvalé spoléhání na slepou jadernou cestu a v některých oblastech expandující výrobu fosilních paliv a jejich spalování jsou dotovány téměř o jedním trilionem US $ ročně - což způsobuje masivní odtok financí a klade dlouhý stín na naši budoucnost. Je nejvyšší čas ukončit fosilní hrozbu a obrátit se ke slunci.
• Na vojenské rozpočty jsou každoročně vynakládány téměř dva biliony amerických dolarů. Velká část těchto peněz se utrácí na udržování a rozšiřování masivní celosvětové vojenské infrastruktury na obranu zdrojů a trhů s fosilními palivy. Demobilizace fosilních obranných systémů se stala naléhavou položkou agendy: je třeba mobilizovat odolnou sluneční bezpečnost všude všudypřítomná opatření na ochranu, systémová odolnost je hlavní výzva naší doby.
• Fosilní paliva vyvolala změnu klimatu – zvýšila se atmosférická koncentrace CO2, zvýšila se teplota, rozpouští se arktické ledy, tají pevninské ledovce, zvyšuje se hladina moří, okyselují se oceány a roste rychlost vymírání druhů – tyto jevy nepostupují lineárně, ale exponenciálně více, než byly předpovídány podle různých předpokladů, jakými třeba byly modely IPCC. Většina vlád je k této skutečností slepá. V Evropě a v celém světě je zapotřebí okamžitá rychlá akce a v jejím rámci pochopení nezbytných kroků, které jsou třeba k dosažení potřebných změn.
• Silné a reakční průmyslové a politické síly se pokoušejí zvrátit tok času a potlačit výzvu k obnovitelnému světu, znalosti o stavu našeho světa, možnost svobodného vyjádření, výměně a politickým aktivitám.

Shromáždění delegátů EUROSOLAR 2017 proto formuluje naléhavou, sedmibodovou výzvu pro vytvoření osvíceného trhu s obnovitelnými zdroji energie namísto údržby starých a nebezpečných systémů.
1. Směrem ke slunečnímu věku: vyzýváme k rychlému přechodu na úplné zásobování obnovitelnou energii, založeném na posílení místních a regionálních systémech 100% obnovitelné energie.
2. Na cestě k novému nařízení o energetickém trhu (NEMO): požadujeme nové pružné trhy s energií pro úplný přechod na obnovitelné zdroje a urychlenou konvergenci flexibilních a interaktivních místních a nových regionálních energetických systémů. Vyzýváme k vytvoření nového rámce trhu pro energii, tepelnou a mobilitu a dopravu, sítí a skladovacích energetických systémů.
3. Okamžitý odstup z jaderné a fosilní energie: požadujeme rychlý odchod z fosilních zdrojů - uhlí,
ropu a plyn a urychlené programy strukturálních reforem pro oblasti těžby uhlí a další oblasti
ekonomicky závislé na výrobě konvenční energie.
4. Systémy a sítě pro obnovitelné zdroje energie: požadujeme regulační a finanční opatření pro urychlení vývoje a využívání akumulačních systémů a schopných místních a regionálních distribučních sítí pro obnovitelné zdroje energie
5. Ukončení fosilních a jaderných dotací: požadujeme rychlé ukončení výroby elektřiny z jaderné a fosilní energie, plné vyčíslení externích nákladů na životní prostředí a přeměnu na neomezený a volný trh s obnovitelnou energií.
6. Ukončení rostoucího potlačování vědy a informací: vyzýváme k posílení informací a vzdělání, objektivní vědu, svobodu informací a racionální diskuzi o potřebě a výhodách úplného zásobování obnovitelnou energií.
7. Okamžité ukončení globální militarizace ochrany zisků z fosilních energetických zdrojů: vyzýváme k přijetí "klimatu pro mír", ukončení konfliktů založených na zájmu o fosilní i další zdroje a přesun vojenských rozpočtů na budování decentralizovaného a odolného obnovitelného globálního hospodářství, založeného na posílení místní energetické autonomie; integrace přistěhovalců z oblasti klimatických změn a konfliktů, uprchlíků a dalších vysídlených osob, společenskou energetickou prosperitu, přístup k energii a spravedlnost a cílenou úlevu od nákladů souvisejících se změnou klimatu.

© eurosolar.cz 2023