Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Pracovní program skupiny EUROSOLARU v Bundestagu

1. Novela zákona o povinném výkupu pro obnovitelné energie.
Vstoupil v platnost 1.4.2000, zatím trvají konflikty s Komisí EU pro údajné porušování volné soutěže.
2.Program 100.000 solárních střech
V platnosti od 1.1.1999
3. Zaváděcí programy pro obnovitelnou energii (vítr, voda, malé vodní elektrárny, geotermie, solartermie, biomasa)
V platnosti od IX/1999
4.Předběžná pravidla pro přístup k sítím a jejich použití v zákoně pro obnovitelné zdroje
Stálá jednání o uspořádání elektrických sítí
5. Směrnice EU pro povinný odběr proudu z obnovitelných zdrojů
Koncepty zpráv z výboru pro životní prostředí (Hans Kronberger) a z výboru pro průmysl (Mechtild Rothe)
6. Nové znění Bílé knihy EU o obnovitelné energii, příprava Bílé knihy vlády SRN o obnovitelné energii
Transformace variant 1, 2, 3; německá bílá kniha ještě nebyla prosazena
7.Část zákona týkající se odstranění administrativních překážek při zavádění obnovitelných zdrojů
Započaty předběžné práce, např. v novele Spolkového zákona o ochraně přírody
8. Osvobození obnovitelných energií od daňové zátěže, odstranění daňových privilegií atomové a fosilní energie.
Uvedeno ve vládním programu, ještě nevyřízeno
9. Změna spolkového stavebního zákona - solárně orientované stavební předpisy
Ještě nevyřízeno
10.Ekologické stavby: předpisy ohledně tepelných izolací, směrná čísla pro budovy
Probíhá projednávání konceptu
11.Obligatorní veřejné projekty pro solární stavby
Ještě nevyřízeno
12. Těžiště výzkumu a vývoje v obnovitelných energiích, konec fúzního a jaderného výzkumu
Ještě nevyřízeno
13. Změna politických a rozvojových těžišť pro obnovitelné energie
Ještě ve stádiu vývoje, Spolkový ministr Wiezcorek-Zeul vyvolal iniciativu
14. Založení výboru pro vývoz obnovitelných energií
Ještě nevyřízeno, běží přípravné práce
15. Vzdělávací ofensiva: Změna učebních oborů ( "solatér" - řemeslnou výuku přesahující vzdělávání a profesní příprava), širší a další vzdělávání
Ve stádiu projednávání
16. Iniciativa vedoucí k založení mezinárodní agentury pro sluneční energii a agentury Evropské Unie EURENEW
Ve stádiu projednávání
17. Strukturní podmínky pro začlenění do zemědělské politiky
Viz zákon o obnovitelných zdrojích
18. Dopravně politické iniciativy (solární protihlukové zábrany, systémy osvětlení komunikací, dopravní značení)
Ještě nevyřízeno
19. Změna předpisů pro malé zahrady ve prospěch solárních instalací
Projednávání návrhu
20. Solární technologie ve výzbroji Bundeswehru (oblast zajištění energie a sdělovací techniky)
Zatím nevyřízeno
21. Zavedení slunečních člunů a člunů na pohon rostlinnými oleji v rámci ochrany vod.
Zatím nevyřízeno
22. Vývoj slunečních dopravních systémů ( silniční, letecká a vodní doprava s pohonem z obnovitelných energií)
Zatím žádný politický pokrok, nicméně již v běhu vývojové práce automobilových koncernů
23. Veliká reklamní kampaň vlády na podporu obnovitelných energií
Vypracovány návrhy
© eurosolar.cz 2023