Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Petice fotovoltaické spotřební společnosti Waldviertel

Svou rozmrzelost nad krácením či možným zrušením dolnorakouské zemské podpory vyjádřilo waldviertelské sdružení spotřebitelů fotovoltaiky v petici směřované na zemskou vládu Dolního Rakouska konce února . V petici se požaduje dodržení přislíbené podpory, která by neměla být z důvodů nedostatku peněz krácena, čímž by byla ohrožena nejenom výstavba dalších fotovoltaických zařízení, ale i pracovní příležitosti. Zatím co jsou v Německu instalovány prakticky 4 W fotovotaických zařízení na hlavu - tak se praví v petici - je v sousedním Rakousku výstavba omezena zákonem na 1,9 W na jednoho Rakušana. Tak se zatím vydalo na tuto technologii jenom 10 Euro na jednoho obyvatele. Místo toho, aby se v reakci na suché léto roku 2003 v Rakousku zvýšila jistota zásobování, blokuje se výstavba zařízení na sluneční proud, a plánují se investice do nových elektrických vedení pro další importy proudu v investiční výši přes 40 Euro na hlavu s následkem ztráty kupní síly. Fotovoltaická společnost požaduje změnu rakouského energopolitického kurzu; místo toho, aby sázela na nový import měla by se soustředit na vlastní ekologickou výrobu proudu v Rakousku a umožnit do roku 2010 zásobování proudem z obnovitelných zdrojů ze 100%. Přitom nelze fotovoltaiku opomenout.
© eurosolar.cz 2024