Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Otevřený dopis Petru Fialovi

Vážený pan předseda vlády
Petr Fiala

 

Vážený pane, blahopřeji Vám k úspěšnému sestavení vlády České republiky a přeji Vám do Nového roku vše nejlepší.

Obracím se jako představitel evropské asociace EUROSOLAR na Vás s apelem vztahujícím se k energetické koncepci České republiky.

Pozice obnovitelné energetiky v České republice je složitá. Fotovoltaický exces kulminující v roce 2010 renomé zásadně zhoršil. Stálé opakování mantry „u nás to nejde“ se hluboce vsáklo do myslí české populace, jak veřejnosti, tak i politiků.

Existuje ale mnoho studií pro jednotlivé země, vypracovaných vědeckými institucemi a univerzitami (Fraunhoferův institut ISE, Potsdamský Institut IASS, LUT Lappeenranta…). Vypracovány byly studie i pro jednotlivé spolkové země – průmyslové Bavorsko, které nemá moře a je hustěji osídleno než ČR. Studii vypracovala Technická univerzita v Mnichově a Bavorské centrum pro aplikovaný energetický výzkum (ZAE Bayern).

Podle těchto studií lze zásobovat většinu zemí obnovitelnou energií, založenou především na kombinaci větru, slunce a akumulace, rovněž Českou republiku. Pouze domy ve střední Evropě spotřebovávají okolo 40 % celkové energie a v Evropě jsou již postaveny či rekonstruovány desítky tisíc domů v nízkoemisním standardu a desítky (i velkých) budov, které během roku vyrobí více energie, než spotřebují. Tyto budovy se většinou v úsporách zaplatí do 8 let. U nás je nízkoemisních budov žel velmi málo.

V USA se k cíli úplného zásobování obnovitelnou energií přihlásilo více jak 180 měst; v této zemi bylo současně odstaveno několik jaderných elektráren z ekonomických důvodů – jejich operační náklady jsou vyšší, než celkové náklady na větrnou či sluneční elektřinu. K cíli 100% obnovitelné energie se přihlásilo rovněž 346 světových společností jako například DuPont, Akzonobel, Heathrow Airports, Nestlé, Velux….

Jediným a levným řešením je 100% obnovitelné energie. To potvrzují vedle studií především reálné středoevropské projekty obcí a městeček (Ursensollen, Wunsiedl, Wildpoldsried, Ascha...), měst (Hassurt- 13.500 obyv.), regionů a okresů (Aller-Leine-Tal 60.000 obyv., Rhein-Hunsrück 103.000 obyv., Lüchow-Danneberg 48.500 obyv.) a spolkové země (Burgenland 297.000 obyv.). Převážná část těchto lokalit jsou vývozci obnovitelné elektřiny (Rhein-Hunsrück více jak 400% vlastní spotřeby), mají nezanedbatelné příjmy z jejího prodeje, přičemž jejich klimatické podmínky jsou podobné jako má ČR.

Existuje mnoho argumentů proti jaderné energii, ale z hlediska klimatu, což je prioritní záležitost, je rozhodující její pomalá výstavba a kapacitní neschopnost podílet se na významném zbrzdění klimatické katastrofy. Dnes jádro pokrývá se svými 415 reaktory 1,6 % energetické světové spotřeby (uvádí se sice 4,2 % - to je ale přepočet na primární energii uhelné elektrárny). Nejambicióznější scénář IAEA předpokládá trojnásobné zvýšení produkční jaderné kapacity do roku 2050, což by znamenalo připojení asi tisíce 1 GW reaktorů za 29 let, tedy 34 každý rok, když se ročně v průměru připojí 3 1GW reaktory. Realizace tohoto plánu by snížila celkové emise oxidu uhličitého maximálně o 8 %.

S ohledem na uvedené považujeme záměr výstavby jaderných elektráren za velmi nešťastný, který finančně zatíží (přímo či přes státní rozpočet) nejširší veřejnost na desetiletí. V následujících letech budou mít jaderné elektrárny v létě problémy s chlazením a dosud ani není rozhodnuto o místě trvalého úložiště odpadu. Riziko větší havárie je sice nízké, ale v žádném případě není nulové.

Pakliže byste měl, vážený pane premiére, zájem seznámit se hlouběji s danými skutečnostmi, jsem Vám k dispozici.

V úctě Milan Smrž,
předseda národní sekce a vicepresident evropské asociace EUROSOLAR

© eurosolar.cz 2024