Navigace
Zpět na: Home / Časopis

Nový koncept BMU : Solartermie2000plus

Nový koncept BMU: Solartermie2000plus je součástí podpory výzkumu pro všechny formy obnovitelných energií. Ročně se investuje okolo 60 miliónů Euro, aby se využil inovativní potenciál všech obnovitelných energií a byla podpořena výstavba v oblastech solární termie, větrné energie a geotermie. Německo je s odstupem největší trh pro solárně termická zařízení v Evropě. Díky inovačním tržním programům pro obnovitelné energie se zvýšila instalovaná plocha na 5,2 milionů metrů čtverečných, což představuje dvojnásobné zvýšení během 4 let. Aby byl dodržen koaliční cíl, zdvojnásobit do roku 2006 celkovou kolektorovou plochu až na 10 milionů metrů, byl by potřeba meziroční nárůst 35 %, jak při představování programu řekl ministr Trittin. Tento razantní rozvoj trhu, spojený s odpovídající podporou výzkumu vedl k tomu, že se branže německé solární termie dostala na mezinárodní špici. Město Neckarsulm je dnes na špici Německa. V budoucnu bude celá spotřeba tepla čtvrťi Neckarsulm-Amorbach kryta z poloviny ze Slunce. Pilotní projekt podporovaný spolkovým ministerstvem životního prostředí pozůstává z 5000 m2 a z velkého zásobníku tepla realizovaného podzemními sondami. Zásobuje teplem 140 bytů, obchodní centrum a domov důchodců.
© eurosolar.cz 2023