Navigace

Zvýšené teplo díky úbytku aerosolů

 Pozorované oteplování v Evropě je větší, než předpovídají regionální klimatické modely. Důvodem je, že tyto modely neberou v úvahu klesající koncentrace aerosolu, jak ukazuje nová studie. Evropa se oteplí ještě více, než se dříve čekalo. Umělé aerosoly jsou jemné částice vzduchu, které vznikají při spalování fosilních paliv. Klesající emise aerosolů v posledních desetiletích a jejich očekávaný další pokles v budoucnu znamenají, že stále čistší vzduch stále více podpoří oteplování. Vzhledem k tomu, že většina dostupných simulací regionálních klimatických modelů není zohledněna, globální simulace také nezachycují oteplování akcelerované klesajícím ochlazovacím efektem. To vede k podcenění letního oteplení od roku 1980 do roku 2022 asi o 0,5 stupně Celsia.
https://usys.ethz.ch/news-veranstaltungen/news/archiv/2024/04/more-projected-warming-in-switzerland-due-to-neglected-regional-aerosol-changes.html

Další novinky

9. června 2024 - Otěr z pneumatik v zelenině
1. června 2024 - Nový materiál pro budovy
25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
© eurosolar.cz 2024