Navigace

Využití oxidu uhličitého z výroby cementu

 V novém projektu výzkumníci hledají způsoby, jak přeměnit skleníkový plyn CO2 na výchozí materiály pro průmysl. V cementářském průmyslu je oxid uhličitý nevyhnutelným vedlejším produktem: vzniká při spalování uhličitanu vápenatého za vzniku oxidu vápenatého, který se pak uvolňuje. Výsledkem je, že cementářský průmysl v současnosti přispívá čtyřmi až osmi procenty celosvětových emisí CO2 . V nově zahájeném společném projektu „CO2 -Syn“ pracují partneři z průmyslu a vědy na alternativě. Spoléhají na zachycování a využití uhlíku k zachycení CO2 a jeho materiálnímu využití – například k výrobě základních chemikálií, jako jsou olefiny a vyšší alkoholy. Konkrétní řešení, které používají Fraunhofer UMSICHT, závod Breitungen Phosphor, cementárna Phoenix Krogbeumker a RUB, se nazývá power-to-chemicals. Obnovitelná energie, jako větrná energie, se používají k přeměně CO2 a vody na oxid uhelnatý a vodík prostřednictvím elektrolýzy. Směsi těchto dvou látek – tzv. syntézní plyny – se pak používají k výrobě požadovaných chemických produktů pomocí dalších procesů katalytické konverze.
Více

 

Další novinky

25. května 2024 - Rozvoj čínských OZE
19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
© eurosolar.cz 2024