Navigace

Vytápění obytných domů vodíkem

 Ceny klimaticky neutrálního vodíku v Německu budou do roku 2035 vyšší než ceny zemního plynu a biometanu, a srovnatelné úrovně by mohly dosáhnout do roku 2045. Domácnosti v Německu by proto v roce 2035 musely platit 12 až 17 centů za kilowatthodinu vodíku. Cena zemního plynu by se naproti tomu s přihlédnutím k rostoucím cenám CO2 pohybovala mezi 9 až 11 ct/kWh a cena za biometan by byla kolem 10 až 13 ct/kWh v závislosti na biomase. Po roce 2035 by mohly ceny vodíku pro koncové zákazníky klesnout a přiblížit se cenám zemního plynu. Mezi hlavní důvody patří snižování nákladů na výrobu vodíku a rostoucí ceny CO2 v rámci obchodování s emisemi. V roce 2045 by pak pořizovací náklady na vodík mohly klesnout na přibližně 11 až 15 ct/kWh. Pro srovnání: I kdyby se podle návrhu zákona o energetice budov z roku 2045 přestalo používat zemní plyn, hypotetické ceny pro koncové zákazníky by vzrostly na 10 až 12 ct/kWh, a to zejména kvůli rostoucím cenám CO2.
Více

 

Další novinky

27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024