Navigace

Výroba elektřiny z uhlí se ve Spojeném království v roce 2018 snížila o 25%

 Podle předběžných statistik zveřejněných britským ministerstvem pro podnikání, energetiku a průmyslovou strategii (BEIS) se výroba elektřiny ve Spojeném království v roce 2018 snížila o 1,4%, tj. téměř o 14% méně než v roce 2008. Výroba elektřiny z uhlí se dále snižovala v roce 2018 (-25% v roce 2017, -86% od roku 2008), zatímco výroba zemního plynu se v průběhu roku snížila o 3,9%, oproti vyšším cenám plynu ve třetím čtvrtletí roku 2018 a zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů. Zvýšená výrobní kapacita (+9,9% pro vítr a + 2,5% pro solární energii) zvýšila výrobu větrné a solární energie o 14% v roce 2018 a výrobu bioenergie o 12%. Výroba jaderné energie v roce 2018 v důsledku výpadků poklesla o 7,5%. Celkově plyn v roce 2018 pokrýval 39% energetického mixu, následovaly obnovitelné zdroje (33%), jaderné (19,5%) a uhlí (5%) a podíl nízkouhlíkových zdrojů (jaderných a obnovitelných zdrojů) vzrostl o 2,7 procentního bodu na 53% výkonu.
Více

 

Další novinky

19. května 2024 - EU 43 % proudu OZE
27. dubna 2024 - Německo rok bez jádra
27. dubna 2024 - Airborne Wind Energy
© eurosolar.cz 2024